Dienos terminas

Eurokratas

Taip (plg. su žodžiu „biurokratas“) vadinami tūkstančiai Europos institucijose (Parlamente, Taryboje, Komisijoje ir kt.) dirbančių ES piliečių.