Dienos terminas

Perkamoji galia

Pinigų savybė nurodyti prekių ir paslaugų kiekį, kurį galima įsigyti už tam tikrą pinigų sumą. Kuo didesnė piniginio vieneto perkamoji galia, tuo daugiau gėrybių už jį galima įsigyti. Perkamoji galia taikoma skirtingiems piniginiams vienetams palyginti arba palyginti to paties piniginio vieneto stiprumą skirtingais laikotarpiais. Žr. perkamosios galios paritetas.