Dienos terminas

Ribojamieji metodai

Statistinio atskleidžiamumo kontrolės metodai, kai nerodomos tam tikros skelbiamos statistinės lentelės reikšmės arba mažinamas statistinės informacijos detalumas.