Dienos terminas

Išorinės auditorijos

Už įmonės ar organizacijos ribų esantys arba ne taip glaudžiai su ja susiję asmenys ar grupės, pvz., plačioji visuomenė.