Dienos terminas

Kontroliuojančioji investicinė bendrovė

Bendrovė, esanti kitos bendrovės vertybinių popierių, suteikiančių balsavimo teisę, pagrindinė savininkė arba kontroliuojantis asmuo.