Dienos terminas

Asmeninių pirmenybių skalė

Vartotojo prekių (paslaugų) pasirinkimo eiliškumas. Asmeninių pirmenybių skalėje gėrybės išdėstomos pagal jų teikiamą naudą vartotojui. Žr. naudingumas.