Dienos terminas

Keinsizmas, Keyneso ekonomikos teorija

Johno Maynardo Keyneso ir jo sekėjų sukurta ekonomikos teorija, propaguojanti visuminės paklausos skatinimą ir visiško užimtumo siekimą valstybei vykdant makroekonomines intervencijas.

Žr. Keynesas, Johnas Maynardas.