Dienos terminas

Techninė kokybė

Pastato ar konstrukcijos savybė, liudijanti, kad naudojamas jis gali atlikti reikiamas funkcijas numatytomis naudojimo sąlygomis.

(European Economic and Social Committee)