Dienos terminas

Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis

Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis - tai rodiklis, kuris parodo, kiek įmonė turi finansinių bei nefinansinių įsipareigojimų lyginant su įmonės nuosavu kapitalu.