Dienos terminas

Reinvestavimas

1) įmonės uždirbto pelno, nepaskirstytų lėšų panaudojimas įmonės veiklai plėtoti;

2) akcininkų gautų dividendų panaudojimas naujoms akcijoms pirkti.