J

Javinis amaras Tai javų (miežių, avižų, kviečių) kenkėjas, smulkus, apie 2 mm ilgio, rudai žalios ar gelsvai žalios, kartais pilkai žalios spalvos vabzdys. Amarai dažniausiai sudaro dideles kolonijas ant javų stiebų ir lapų, juos ištisai padengdami. Dažniau randami augalo apatinėje dalyje. Amarų pakenkti lapai gel...
Javinis lapinis pjūklelis Tai javų kenkėjas, 6-7 mm ilgio, juodas, su geltonomis juostelėmis. Sparnai skaidrūs, su rudomis gyslomis. Lervos gelsvai žalios, su tamsiomis juostelėmis išilgai viso kūno. Turi 10 porų kojų. Javinių lapinių pjūklelių lervos kenkia visiems varpiniams javams – tiek žiemkenčiams, tiek vasarojui. Paže...
Jevonsas, Williamas Stanley 1835–1882 m. Anglų filosofas, ekonomistas, subjektyviosios vertės teorijos pradininkas. Savo veikale The Theory of Political Economy (1871) („Politinės ekonomijos teorija“) jis paneigė tuo metu vyravusią doktriną, kad prekės vertė priklauso nuo jai pagaminti įdėto darbo, ir teigė, kad vertė priklauso nuo subjektyvaus vertinimo.
Jungiamosios grandies metodas Kainų perskaičiavimo metodas, kai pakeičiančio produkto ankstesnio laikotarpio kaina apskaičiuojama remiantis kitų tos pačios grupės produktų arba aukštesnio agregavimo lygmens produktų kainų pokyčiu (subindeksu).
Jungtinė pasirinkimo galimybė Pasirinkimo galimybė draudėjams verslo nutraukimo draudimo srityje (pagal dvigubų atlyginimų pagrindą – Dual Wages basis), leidžianti jiems pasirinkti visą apsaugą nuo nuostolių, kylančių dėl atlyginimų neišmokėjimo (t. y. dėl draudimo išmokos nesumokėjimo) ilgesnį laiką nei pradinis periodas, nurod...
Jungtinės Tautos Valstybių susivienijimas, pagrįstas Jungtinių Tautų Chartijos patvirtintais principais. Oficialiai Jungtinės Tautos buvo įsteigtos 1945 m. spalio 24 d. Pagrindiniai Jungtinių Tautų tikslai yra palaikyti taiką ir saugumą pasaulyje, ginti žmogaus teises, mažinti skurdą, siekti socialinės vienybės ir p...
Jungtinis periodas Pradinis periodas, nurodytas verslo nutraukimo draudimo srityje pagal dvigubų atlyginimų pagrindą
Juodasis karžygys Įmonė ar asmuo, kuris priešišku būdu nori perimti (nupirkti) kitą įmonę.
Juodasis ketvirtadienis 1929 m. spalio 24 d., ketvirtadienis, Didžiosios depresijos JAV pradžia, kai Niujorko biržoje smarkiai krito akcijų kainos.
Juodasis pirmadienis 1987 m. spalio 19 d., kai Dow Jones Industrial Average krito 22,6%. Tai didžiausias akcijų kainų kritimas visoje finansų istorijoje.
Juodasis sąrašas Taisykles ar susitarimus pažeidusių asmenų (tiek juridinių, tiek fizinių) sąrašas. Juoduosius sąrašus sudaro tiek privatūs subjektai, siekdami apsisaugoti nuo nepatikimų partnerių ar klientų, tiek valstybės institucijos, dažniausiai – mokesčių administratorius, siekdamas sukurti kliūtis netvarkingai...
Juodoji dėmėtligė Tai liga, kuri vegetacijos ir laikymo metu pažeidžia pekininius bastučius, kaliaropes, baltagūžius, žiedinius ir Briuselio kopūstus. Grybai plinta su sėkla, juos platina vėjas, lietus. Svarbus užkrato šaltinis yra kryžmažiedžių šeimos piktžolės ir sergančių augalų liekanos. Infekcijai plisti palanki...
Juodoji rinka Neoficiali, nelegali rinka, kurioje už didesnę kainą galima nusipirkti deficitinių (tai būdinga planinei ekonomikai) arba draudžiamų prekių. Juodoji rinka atsiranda dėl valstybės draudimų prekiauti tam tikromis prekėmis arba dėl griežto valstybinio kainų reguliavimo, kai nustatytos per mažos prekių ...
Juoduliai Tai liga, kuri dažniausiai aptinkama ant baltą lukštą turinčių svogūnų veislių. Tamsiai žali į juodumą spuogeliai, paprastai apsupti koncentrinių žiedų, aptinkami ant išorinio ropelės lukšto. Drėgnomis oro sąlygomis iš šių spuogelių pasirodo sporos. Laiškiniai česnakai pažeidžiami, kai jie ruošiasi ...
Juridinis asmuo Savo pavadinimą turinti įmonė, įstaiga ar organizacija, kuri gali savo vardu įgyti teises ir pareigas. Juridiniai asmenys gali būti viešieji (valstybės ar savivaldybės įmonės, įstaigos, viešosios įstaigos, religinės bendruomenės) ir privatieji, ribotos ir neribotos civilinės atsakomybės....
Juridinių asmenų registras Pagrindinis valstybės registras, kuriame registruojami juridiniai asmenys, kaupiami, saugomi ir tvarkomi su jais susiję duomenys bei dokumentai.