L

Labai mažos apimties bendra šilumos ir elektros gamyba Energijos ir šilumos poreikiams patenkinti nedideliuose gyvenamųjų namų, mažų įmonių ir bendruomenių gamybos įrenginiuose vienu metu gaminama šiluma ir elektros energija.
Labai mažos apimties energijos gamyba Nulinio arba nedidelio anglies dioksido kiekio išskyrimo šilumos ir elektros energijos gamyba individualiuose namuose, mažose įmonėse ar bendruomenėse saviems poreikiams patenkinti.
Labai mažos apimties energijos gamybos sistema Nedidelio arba nulinio anglies dioksido kiekio išskyrimo energijos gamyba pastatuose, ant pastatų ar netoli jų.
Labdara Savanoriškas ir neatlyginamas pinigų, turto ar paslaugų teikimas remtinų fizinių asmenų poreikiams tenkinti, sveikatos priežiūrai užtikrinti, padėti likviduoti karo ir gaivalinių nelaimių, gaisrų, ekologinių katastrofų ir epidemijų padarinius. Pagal Lietuvos teisės aktus mokesčių lengvatos taikomos ...
Laboratorinis testas Testas, kuris atliekamas kontroliuojamoje aplinkoje, norint sužinoti pirkėjų reakciją į reklamą.
Lafero kreivė Mokesčio tarifo ir sumokamos mokesčio sumos tarpusavio priklausomybę iliustruojanti kreivė. Didėjant mokesčio tarifui, sumokamų mokesčių suma iš pradžių didėja, pasiekia optimumą ir pradeda mažėti.
Lagas Laiko tarpas tarp veiksmo ir jo rezultato. Priimant ekonomikos sprendimus, atsižvelgiama į tai, kad rezultatų galima sulaukti tik po tam tikro lago.
Laidavimas Fizinio arba juridinio asmens sutikimas prisiimti kito asmens finansinius įsipareigojimus, jei pastarasis jų nevykdytų.
Laiduotojas Fizinis arba juridinis asmuo, prisiimantis atsakomybę už kito asmens finansinius įsipareigojimus tuo atveju, jei šis jų nevykdytų.
Laikinasis draudimo liudijimas JAV vartojamas terminas, apibūdinantis laikiną draudiko ir draudėjo susitarimą dėl nuostolių padengimo. Dažniausiai sudaromas rengiant nestandartinės draudimo sutarties sąlygas.
Laikinojo nedarbingumo išmoka Išmoka, mokama valstybiniu socialiniu draudimu apdraustam asmeniui, kuris yra nedarbingas dėl ligos ar sužalojimo. Žr. valstybinis socialinis draudimas.
Laiko eilutė To paties kintamojo reikšmės skirtingais laikotarpiais (metais, ketvirčiais, dienomis). Laiko eilutė skiriasi nuo duomenų, kai lyginamas skirtingų subjektų, šalių, įmonių ar individų, tas pats kintamasis tuo pačiu laikotarpiu.
Laiko pirmenybės teorija Teorija, aiškinanti ekonominę palūkanų kilmę.
Laissez faire [pranc. Palikite ramybėje (leiskite veikti)] Šūkis, atsiradęs XVIII a. kaip reakcija į merkantilinę užsienio prekybos ribojimo politiką. Laissez faire principus pirmieji suformulavo fiziokratai. Tai laisvosios rinkos, laisvosios prekybos ir laisvosios konkurencijos sinonimas. Žr. fizio...
Laisva darbo vieta Naujai sukurta, neužimta arba artimiausiu metu tapsianti laisva mokamo darbo vieta, dėl kurios darbdavys imasi ir yra pasirengęs toliau imtis aktyvių veiksmų, ieškodamas tinkamo kandidato ne iš tos pačios įmonės ir į kurią iš karto ar per tam tikrą laikotarpį ketina priimti kandidatą....
Laisvai samdomas darbuotojas Specialistas, samdomas įmonės ir dirbantis laikinam projektui, konkrečiai užduočiai ar aiškiam vienkartiniam tikslui pasiekti. Laisvai samdomas darbuotojas dirba ne pagal darbo, o pagal autorinę sutartį, verslo liudijimo pagrindu arba turėdamas individualios veiklos pažymą.
Laisvas įėjimas į rinką Valstybės reguliavimo ir reikalavimų nevaržoma galimybė verstis pageidaujama ekonomine veikla. Laisvas įėjimas į rinką geriausiai užtikrina konkurenciją.
Laisvės indeksas Sintetinis rodiklis, rodantis ekonominės laisvės kiekį šalyje. Skaičiuojant laisvės indeksą, atliekami ekonominiai tyrimai, kurių metu vertinami tam tikri šalies ekonominiai kiekybiniai ir kokybiniai parametrai: pinigų politika, mokesčių našta, kainų kontrolė, nuosavybės apsauga ir kt. Laisvės indek...
Laisvės nuo mokesčių diena Mokesčių naštos rodiklis, simbolizuojantis metų dieną, nuo kurios žmogus jau yra sumokėjęs visus tų metų mokesčius ir pradeda dirbti sau. Laisvės nuo mokesčių dienos skaičiavimo metodiką sukūrė Didžiosios Britanijos Adamo Smitho institutas.
Laisvoji ekonominė zona Ūkinei, komercinei ir finansinei veiklai skirta teritorija, kurioje yra specialios (palankesnės nei likusioje teritorijoje) įstatymų nustatytos ekonominės ir teisinės funkcionavimo sąlygos, nėra pelno mokesčio, ir kurioje neturi būti nuolatinių gyventojų.
Laisvoji konkurencija Rinkos dalyvių konkurencija, kurios neriboja teisinės įėjimo į rinką kliūtys, skirtingos verslo veiklos ir apmokestinimo taisyklės, išimtinės teisės ar kitokie teisiniai barjerai.
Laisvoji prekyba Tiesioginių ir netiesioginių kliūčių nevaržoma tarptautinė prekyba. Tiesioginės prekybos kliūtys – muitai ir kvotos, netiesioginės – kokybės reikalavimai, licencijos.
Laisvoji rinka Laisvų, nereguliuojamų mainų sistema. Laisvojoje rinkoje ekonomika tvarkoma rinkos dalyvių pastangomis ir be jokios valdžios intervencijos, t. y. reguliavimo, mokesčių. Ekonomikos teorija įrodė, kad laisvosios rinkos sistema sudaro geriausias sąlygas žmonių materialinei gerovei augti. Laisvoji rinka...
Laisvos lėšos Lėšos, skirtomis sandorių sudarymui, kuriomis disponuoja rinkos dalyvis.
Laisvosios akcijos Bendrovės akcijos, kurias galima įsigyti akcijų biržoje.
Laisvosios prekybos zona Tai grupė šalių, pašalinusių tarpusavio prekybos kliūtis – pvz, importo muitus ir kvotas. Pasaulyje yra kelios laisvosios prekybos zonos, pvz.: MERCOSUR Pietų Amerikoje, NAFTA Šiaurės Amerikoje ir ELPA Europoje. Viena iš jų yra Europos Sąjunga. Tačiau tai ne vien laisvosios prekybos zona – ES grindž...
Laminavimas Tai spaudinių apsaugos būdas, kai popieriaus lapas iš abiejų pusių aptraukiamas skaidria plėvele.
Lankas Tai spaudos produkcijos matavimo vienetas.
Lankstinukas Viename popieriaus lape išspausdintas ir vieną ar kelis kartus sulankstytas, bet nesusegtas leidinys.
Lankstumo ir užimtumo garantijos Tai gerovės valstybės modelis, pagal kurį laikomasi aktyvios darbo rinkos politikos. Šiuo modeliu garantuojama nesudėtinga įdarbinimo ir atleidimo iš darbo tvarka (lankstumas darbdaviams) bei didelės išmokos ir mokymai bedarbiams (darbuotojų saugumas). Danija kartais laikoma šalimi, kurioje veikia t...
Lauko reklama Reklamos forma, kai pranešimas tikslinę auditoriją pasiekia ne namuose. Tai lauko reklamos skydai, reklama autobusų stotelėse, užrašai ore ir kiti.
Lengvai pritaikomas pastatas Pastatas, suprojektuotas taip, kad laikui bėgant jį galima lengvai pritaikyti kitoms anksčiau nenumatytoms reikmėms.
Lengvatinis PVM tarifas Lengvatinis PVM tarifas – įstatyme nustatytas PVM tarifas, mažesnis už standartinį, išskyrus 0% PVM tarifą.
Lengvi pinigai Padėtis rinkoje, kai dėl vykdomos kreditų emisijos rinkos dalyviai gali palyginti pigiau pasiskolinti lėšų bankuose, nei tada, jei kreditų emisijos nebūtų.
Lengvųjų konstrukcijų statyba Statyba, kurioje plačiai naudojamos lengvos smulkios medžiagos ir elementai pagrindinėms pastato nešančioms konstrukcijoms pastatyti.
Leviatanas Visagalės, stiprios valstybės sinonimas. Anot Thomaso Hobbeso, visagalė valstybė reikalinga socialinėms problemoms spręsti. T. Hobbesas taip pavadino vieną iš savo knygų (1651).
Liberalizavimas Valstybės draudimų panaikinimas ir reguliavimo sumažinimas siekiant išlaisvinti privačią iniciatyvą. Kainų liberalizavimas yra valstybinės kainų kontrolės panaikinimas, prekybos liberalizavimas – prekybos kliūčių (draudimų, muitų) panaikinimas.
Liberalizmas Politinė ir ekonominė doktrina, grindžiama metodologiniu individualizmu. Amerikoje liberalais vadinami kolektyvistinių pažiūrų politiniai veikėjai (demokratai), tad skirtingumo dėlei tikrieji individualistai ten vadinami libertarais. Žr. li...
Libertarizmas Klasikinio liberalizmo pavadinimas, vartojamas JAV, skirtas pabrėžti ideologinius klasikinių liberalų ir naujųjų demokratų, pasisavinusių liberalų pavadinimą, skirtumus.
LIBOR Palūkanų norma, už kurią bankai skolinasi iš kitų bankų Londono tarpbankinėje paskolų rinkoje. LIBOR yra pasaulyje dažniausiai naudojamas orientyras, pagal kurį nustatomos kitų trumpalaikių paskolų palūkanų normos. LIBOR gali būti išreikšta eurais, doleriais ir kitomis valiutomis.
Licencija Leidimas verstis tam tikra veikla. Licencija išduodama, jei subjektas atitinka nustatytus reikalavimus. Valstybė licencijomis siekia užtikrinti prekių ir paslaugų kokybę, apsaugoti kitus rinkos dalyvius, taip pat gauti įplaukų į biudžetą, tačiau tokiu būdu sukuria įėjimo į rinką kliūtis ir mažina ko...
Licencinė kvota Į ES importuojamoms nustatytoms prekėms (dažniausiai – žemės ūkio) taikoma kvota, kurios kiekis padalijamas suteikiant licencijas. Licencinės kvotos – tai leidimas įvežti prekę į šalį. Muitinės poste nepateikusiam licencijos importuotojui įvežti prekę draudžiama. Licencines kvotas ES administruoja E...
Licencinės finansinės paslaugos Licencinės finansinės paslaugos – tai:
Lyčių statistika Statistikos sritis, tirianti moterų ir vyrų padėti bei vaidmenis visuomenėje ir jų pokyčius.
Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacija (KOMAA) Lietuvos reklamos agentūrų įkurta nevyriausybinė organizacija, vienijanti reklamos agentūras, siekiančias vystyti reklamos rinką, kelti reklamos pramonės prestižą ir drauge priimti visai reklamos rinkai svarbius sprendimus.
Lietuvos reklamos biuras Nevyriausybinė organizacija įsteigta reklamuotojų, reklamos agentūrų ir žiniasklaidos, kuri siekia pati didinti reklamos verslo visuomeninę atsakomybę. Reklamas vertina ir išvadas teikia Lietuvos reklamos biuro arbitražo komisija. Daugiau žr. savitvarka.
LIFO Paskutinis į, pirmas iš – atsargų apskaitos metodas, kuriuo vadovaujantis sąnaudoms pirmiausia priskiriamos tos žaliavos ir medžiagos, kurios buvo įsigytos vėliausiai.
Lygiavimasis Produktų ar procesų palyginimas su konkurentų ar analogiškų subjektų produktais ar procesais.
Lyginamasis indeksas Statistinis rodiklis, kuris susideda iš vieno arba kelių visuotinai pripažintų ir plačiai naudojamų nepriklausomų asmenų sudarytų finansinių priemonių indeksų, atspindinčių tam tikrų rinkų ar jų dalių pokyčius. Lyginamasis indeksas apibrėžiamas kaip pasirinktas rodiklis, su kurio kintančia reikšme lyginama fondo investicijų portfelio investicijų grąža. Tinkamai parinktas lyginamasis indeksas padeda teisingai įvertinti fondų rezultatus ir valdymo efektyvumą, nes jis atspindi fondo investavimo strategiją.
Lyginamasis kainų lygis Rodiklis, parodantis, kiek bendrosios valiutos (perkamosios galios standarto) vienetų reikia tam pačiam prekių ir paslaugų rinkiniui įsigyti skirtingose šalyse, ir išreiškiamas perkamosios galios paritetų ir oficialių nacionalinių valiutų kursų santykiu, t. y. įvertinant nacionalinių valiutų perkam...
Lyginamoji analizė Tai šalies, įmonės, pramonės sektoriaus ir t. t. rezultatų vertinimas kitų valstybių, įmonių, pramonės sektorių atžvilgiu. Lyginamosios analizės standartas – tai standartas, pagal kurį vertinami pasiekti rezultatai.
Lyginamoji reklama Reklama, kurioje tiesiogiai arba netiesiogiai nurodomas reklamuotojo konkurentas, jo prekės ar paslaugos ir lyginami vienas arba keli jų prekės ar paslaugos požymiai ar savybės.
Lyginamoji reklama Reklama, kurioje tiesiogiai arba netiesiogiai nurodomas reklamos davėjo konkurentas, jo prekės ar paslaugos.
Ligotumas Sergančiųjų skaičius, tenkantis 100 000 gyventojų, ataskaitinių metų pabaigoje.
Likusio pasaulio sektorius Sektorius, apimantis nerezidentus, dalyvaujančius sandoriuose ar turinčius kitų ekonominių sąsajų su rezidentais.
Likutinė vertė Suma, gauta iš nematerialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainos atėmus amortizacijos sumą, sukauptą per visą jo naudingumo laiką, pridėjus visus šio turto vertės padidėjimus ir atėmus visus jos sumažėjimus.
Likutinis naudojimo laikas Tam tikrą laiką jau naudoto statinio ar konstrukcijos numatomas likęs naudojimo laikas.
Likvidacinė vertė Suma, kurią įmonė tikisi gauti už turtą pasibaigus jo naudingumo laikui arba skubiai jį parduodama likviduojant įmonę. Likvidacinė vertė nustatoma įvertinus būsimas likvidavimo ir / ar perleidimo išlaidas.
Likvidavimas Įmonės veiklos nutraukimas.
Likvidumas 1) galimybė turtą greitai iškeisti į grynuosius pinigus;
Likvidumo normatyvas Kredito unijos likvidžiojo turto santykis su kredito unijos einamaisiais įsipareigojimais.
Likvidumo rizika Rizika, atsirandanti dėl nepakankamo rinkos likvidumo ir dėl to kylančių apribojimų pageidaujamu metu ir už rinkos kainai artimą kainą parduoti turimą turtą, taip pat rizika, atsirandanti dėl mažo įmonės likvidumo ir galimo vėlavimo vykd...
Likvidumo rodikliai Parodo įmonės gebėjimą vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus. Kuo rodiklio reikšmė didesnė, tuo įmonės gebėjimas vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus yra tvirtesnis, įmonė laikoma patikimesne.
Likvidumo rodiklis Likvidžiojo turto ir einamųjų įsipareigojimų santykis.
Likvidusis turtas Turtas, kuris su minimalia vertės praradimo rizika nedelsiant gali būti parduotas rinkos arba jai artima kaina.
Linijinis kredito grąžinimo metodas Kredito grąžinimo metodas, kai kiekvieną mėnesį grąžinama fiksuota paskolos dalis bei papildomai sumokamos palūkanos, apskaičiuojamos nuo likusio įsiskolinimo sumos. Grąžinant kreditą linijiniu metodu, mėnesio įmokos laipsniškai mažėja.
Linijinis paskolas grąžinimo metodas Paskolos grąžinimo būdas, kai paskolos gavėjas kiekvieną mėnesį (ar kitą periodą) grąžina paskolos davėjui paskolos sumą lygiomis dalimis ir sumoka palūkanas, kurios apskaičiuojamos tik nuo likusios įsiskolinimo sumos. Paskolą grąžinant linijiniu metodu, kreditoriui mokama suma kiekvieną periodą maž...
Lisabonos sutartis Tai dabar galiojanti Europos Sąjungos sutartis. Ši sutartis buvo pasirašyta 2007 m. gruodžio 13 d. Lisabonoje, kadangi Portugalija tuo metu pirmininkavo ES Tarybai. Ji įsigaliojo 2009 m. gruodžio 1 d. Faktiškai Lisabonos sutartį sudaro keletas konkrečių ankstesnės sutarties straipsnių pakeitimų. Tad, norintys perskaityti ES sutartį, paprastai skaito sutarčių suvestinę redakciją.
Listinguojama bendrovė Atvirojo tipo akcinė bendrovė, kurios akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje ir kuri yra įtraukta į vieną iš biržos sudaromų prekybos sąrašų, einamąjį ar oficialųjį sąrašą.
Lizingas Ilgalaikė nuomos sutartis, kurioje numatoma, kad nuomojamas turtas nuomos laikotarpio pabaigoje pereis nuomininko nuosavybėn. Tai prekinio kredito forma, kai pirkėjas gauna prekę ir gali ja naudotis, net jei nėra už ją visiškai atsiskaitęs.
Lloyd Stambiausia tarptautinė draudimo rinka ir didžiausias jūrų laivybos, komercijos informacijos ir leidybos centras. Čia sutelkta visa statistinė ir kitokia informacija apie viską, kas susiję su jūrų laivyba. Čia galima apdrausti viską, pradedant milžiniškais tanklaiviais ir baigiant įžymaus futbolininko kojomis ar geru oru per futbolo varžybas.
Lobizmas Veikla, kuria daroma įtaka šalies teisinei aplinkai, kad ši būtų palanki užsakovo interesams.
Loginė konstrukcija Prakseologijoje taikomas dedukcinės analizės metodas, kai sudaroma konceptuali tam tikrų logiškai pagrįstų veiksmų seka, nulemta žmogaus veikimo apibrėžtomis sąlygomis. Žmogaus veiksmas suprantamas kaip pirmenybėmis grįstas tam tikrų priemonių pasirinkimas, skirtas siekti tam tikrų tikslų. Nors logi...
Logistika Prekių transportavimo, sandėliavimo ir išdėstymo sistema, apimanti su šia veikla susijusį planavimą, apskaitą, informacines technologijas. Terminas kilęs iš karo pramonės.
Lojalumas prekės ženklui Vartotojo teikiama pirmenybė tam tikro prekės ženklo prekei, lemianti daugkartinį šios prekės rinkimąsi.
Lojalumo nuolaida Nuolaida, pasiūloma draudimo poliso turėtojui, atnaujinusiam draudimo sutartį savo noru, siekiant paskatinti jį atnaujinti sutartį su tuo pačiu draudiku.
Lokautas Atsakomieji darbdavio veiksmai: įmonės uždarymas, masinis darbuotojų atleidimas; tais veiksmais darbdavys siekia paskatinti darbuotojus atsisakyti arba sušvelninti keliamus reikalavimus, dažniausiai susijusius su darbo ir atostogų trukme, darbo užmokesčiu ir pan.
Lokys Prekiautojas vertybiniais popieriais, kuris tikisi, kad vertybinio popieriaus rinkos kaina kris.
Lokių rinka Padėtis rinkoje, kai akcijų kainos krinta.
Lorenco kreivė Maxo O. Lorenzo 1905 m. sumanytas namų ūkių pasiskirstymo pagal pajamas grafinis pavaizdavimas. Kreivė skirta įvertinti namų ūkių pajamų skirtumus ir taip matuoti pajamų nelygybę. Visų gyventojų gaunamų pajamų dalis išdėstoma didėjimo tvarka, X ašyje pažymint gyventojų (namų ūkių) dalį procentais, Y...
Lošimų teorija Matematikos mokslo teorija, kuria siekiama numatyti pavienių lošėjų strategijų rezultatus, kai jie neturi visos informacijos apie kitų lošėjų elgesį. Lošimų teorija taikoma ekonomikoje siekiant nuspėti rinkos dalyvių elgesį.
Lotas Daugelyje pasaulio biržų pirkimo arba pardavimo pavedime nurodomas tam tikras standartinis akcijų skaičius – lotas.
LR Vyriausybės iždo vekselis Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinis popierius, kurio nominalioji galiojimo trukmė neviršija 1 metų.
LR Vyriausybės obligacija Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinis popierius, kurio nominalioji galiojimo trukmė viršija 1 metus.
LR Vyriausybės taupymo lakštas Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinis popierius, platinamas mažmeniniu būdu.
Lūkesčiai Rinkos dalyvių nuomonė apie rinkos procesus ir rinkos rodiklių dydžius, kainas, palūkanų normas, darbo užmokesčio tendencijas ir pan. Lūkesčiai gali būti racionalūs, kai jie grindžiami visa rinkos dalyviui prieinama informacija ir yra logiški, ir adaptyvūs, kai grindžiami tik ankstesne patirtimi.
Lūžio taškas Tai pardavimo apimtis, kai visos įmonės išlaidos (kintamosios ir pastoviosios) yra lygios įmonės bendrosioms pajamoms. Viršijusios lūžio tašką, įmonės pradeda dirbti pelningai. Didelis lūžio taškas rodo, kad didelę įmonės išlaidų struktūros dalį sudaro pastoviosios išlaidos. Jas mažindama, įmonė gal...