Rūta Vainienė

Rūta Vainienė

Nepriklausoma ekonomikos ekspertė, ilgametė Lietuvos laisvosios rinkos instituto darbuotoja, 2008-20011 metais vadovavusi Institutui, 1999-2004 Lietuvos banko valdybos narė, 2005-2007 Vilniaus mero patarėja, ilgametė Lietuvos radijo komentatorė.

Rūtos Vainienės „Ekonomikos terminų žodynas“ jau išverstas į 11 kalbų, apie tai rašė tarptautinė spauda – The Wall Street Journal.

Rūta Vainienė yra kelių šimtų straipsnių autorė, profesionali pranešėja renginiuose, dažna TV ir radijo viešnia. Rūta pelnė Lietuvos žmonių pasitikėjimą už paprastą sudėtingų dalykų paaiškinimą, motyvuojančias kalbas, gyvą išraišką. Derindama ekonomikos žinias su viešos komunikacijos praktika, Rūta paperka klausytojus įtaigumu. Rūtos straipsnius komentuoja šimtai skaitytojų, skaitomumas siekia dešimtis tūkstančių, o Google paieška meta apie 55 tūkstančių nuorodų.

Rūta palaiko ryšius su tarptautine ekonomistų bendruomene, dalyvauja jų renginiuose.