Gamyba

Absoliutusis pranašumas Mažesnės gamybos išteklių (žaliavų, darbo, kapitalo) sąnaudos bet kokios produkcijos vienetui pagaminti, palyginti su kitais gamintojais.
Antrinė (grupinė) pakuotė Antrinė (grupinė) pakuotė – tai pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio.
Asociacijos dėsnis Davido Ricardo 1817 m. Principles of Political Economy and Taxation („Politinės ekonomijos ir apmokestinimo principai“) aprašytas dėsnis, įrodantis neabejotinus darbo pasidalijimo pranašumus net ir tais atvejais, kai vienas individas ar jų grupė (pvz., šalis) visais atžvilgiais (t. y. absoliučiai) yra pranašesnė ir produktyvesnė už kitą individą ar jų grupę.
Aukštesniojo lygmens gėrybės Gamybos ištekliai, t. y. gėrybės, naudojamos tolesniame gamybos procese. Žr. žemesniojo lygmens gėrybės.
Brokas Neatitinkančios įprastos kokybės ar standartų prekės ir paslaugos, kurios negali būti panaudojamos pagal joms būdingą paskirtį.
Butelio kakliukai Gamybos proceso silpnosios grandys, t. y. atsargų, pusfabrikačių ir pajėgumų trūkumas ar nevisiškas gamybos pajėgumų panaudojimas dėl kitų priežasčių.
Darbo imli gamyba Gamybos technologija, reikalaujanti didelių darbo sąnaudų. Žr. kapitalo imli gamyba.
Ekonomikos augimas Ekonomikos augimas – gamybos apimčių augimas, dažniausiai matuojamas bendrojo vidaus produkto padidėjimu.
Ekonominiai ištekliai (gėrybės) Riboti ištekliai, naudojami gaminant prekes ir teikiant paslaugas.
Gamyba Gamybos išteklių (darbo, kapitalo, gamtos išteklių ir kt.) naudojimas prekėms ir paslaugoms sukurti.