Nekilnojamasis turtas

Eksploatacija Įrenginių, nekilnojamojo ar kitokio turto naudojimas.
Hipotekinė obligacija Nekilnojamuoju turtu užtikrintas skolos vertybinis popierius.
Komercinio naudojimo nekilnojamasis turtas Komercinio naudojimo nekilnojamasis turtas – administracinės, maitinimo, paslaugų, prekybos, viešbučių, poilsio, gydymo, kultūros, mokslo ir sporto paskirties statiniai (patalpos).
Nekilnojamasis turtas Pagal prigimtį nejudinamas daiktas, t. y. žemė ir su ja susiję objektai, kurių negalima perkelti į kitą vietą nesumažinant jų vertės ar nepakeičiant paskirties ir formos.
Nekilnojamojo turto fondai, NTF Tai įmonė, kuri valdo nekilnojamojo turto portfelį, siekdama uždirbti pelną akcininkams.
Nekilnojamojo turto masinis vertinimas Nekilnojamojo turto masinis vertinimas – procesas, kai per nustatytą laiką, taikant bendrą metodologiją ir automatizuotas Nekilnojamojo turto registro ir rinkos duomenų bazėse sukauptų duomenų analizės bei vertinimo technologijas, yra įvertinama panašių nekilnojamojo turto objektų grupė.
Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos Nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamas šis fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas:
Nekilnojamojo turto mokesčio lengvatos juridiniams asmenims Nekilnojamojo turto mokesčiu neapmokestinamas šis juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas arba juridiniams asmenims neterminuotai arba ilgesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui perduotas naudotis nekilnojamasis turtas (arba jo dalis), nuosavybės teise priklausantis fiziniams asmenims:
Nekilnojamojo turto mokesčio objektas Nekilnojamojo turto mokesčio objektas yra:
Nekilnojamojo turto mokestis Valstybės (savivaldybės) nustatytas privalomas mokestis į biudžetą nuo turimo nekilnojamojo turto, įskaitant žemę, vertės. Nekilnojamojo turto mokestis paprastai būna metinis.