Valiutos

Ažio 1) komisiniai, mokami už valiutos keitimą;
Bretton Woods susitarimas 1944 m. liepos 1–22 d. Breton Vude (JAV) vykusioje konferencijoje sudarytas susitarimas dėl fiksuoto kurso tarp pagrindinių pasaulio valiutų ir aukso nustatymo. Doleris buvo susietas su auksu santykiu 35 doleriai už aukso unciją. Po Bretton Woods susitarimo buvo įsteigtas Tarptautinis valiutos fonda...
Centas 1) šimtoji piniginio vieneto (dolerio, euro) dalis;
Čikagos mokykla Pinigų vertės teoriją sukūrusi ir išplėtojusi Čikagos universiteto ekonomistų grupė, ginanti konkurenciją ir kritikuojanti valstybės intervencijas į rinką. Čikagos mokyklos pradžia sietina su 1920 m., Franko H. Knighto ir Jacobo Vinerio darbais, tačiau žymiausiais Čikagos mokyklos atstovais tapo Mil...
Demonetizacija 1) aukso ir sidabro monetų išėmimas iš apyvartos;
Denominacija Šalies piniginio vieneto sustambinimas siekiant sureguliuoti pinigų apyvartą.
Diskretiška pinigų politika Pinigų politika, vykdoma vadovaujantis centrinio banko nustatytomis taisyklėmis. Kai kurių šalių centriniuose bankuose šios taisyklės nėra skaidrios, paisoma grupių interesų. Žr. valdomas valiutos kurso svyravimas ...
Efektyvusis valiutos kursas, EVK Vienos valiutos kaina, išreikšta kitos šalies valiuta, įvertinant prekių kainų skirtumus lyginamose šalyse. Dar vadinamas realiuoju valiutos kursu.
Euras Europos Sąjungos piniginis vienetas.
Euroobligacijos Užsienio arba emitento šalies valiuta išleidžiamos obligacijos, platinamos ne toje šalyje, kurios valiuta jos yra denominuotos. Prancūzijoje platinamos doleriais denominuotos euroobligacijos. Euroobligacijų valiuta gali skirtis priklausomai nuo investuotojo. Jos taip pat gali būti ne vardinės, o par...