Personalo valdymas

Alga Pagal darbo sutartį samdomam darbuotojui mokamas atlyginimas už darbą. Dar vadinama darbo užmokesčiu, atlyginimu.
Antilokautinis susitarimas Darbdavio ir įmonės profesinės sąjungos susitarimas, kuriuo darbdavys įsipareigoja negrasinti uždaryti įmonės, kai sprendžiami darbuotojų ir darbdavių ginčai.
Auksinis parašiutas Įmonės vadovo darbo sutartyje numatytos sudėtingos jo atleidimo sąlygos ir didelė išeitinė kompensacija, kuri turi būti mokama perimant įmonę. Auksiniu parašiutu siekiama apsisaugoti nuo priešiško perėmimo.
Auksinis rankos paspaudimas Darbo sutartyje numatyta didelė įmonės vadovo išeitinė kompensacija.
Autorinis atlyginimas 1) autoriui už kūrinio sukūrimą ir / ar atlikimą ir /ar perdavimą sumokėtas atlyginimas. Kitaip dar vadinamas honoraru;
Avansas Sutartyje numatytos sumos ar jos dalies išankstinis sumokėjimas.
Bandomasis laikotarpis Laikotarpis, skirtas darbdaviui įsitikinti, jog darbuotojas yra tinkamas atlikti sulygtam darbui bei ar darbas tinka darbuotojui.
Dalyvavimas pelne Darbuotojų motyvavimo schema, kai darbuotojams išmokama įmonės uždirbto pelno dalis.
Dalyvavimo darbo jėgoje lygis Darbo jėgos ir darbingo amžiaus (pastarąjį nustato valstybė) gyventojų santykis.
Darbdavio įvaizdžio formavimas Kryptingas bendrovės kaip darbdavio identiteto kūrimas. Darbdavio įvaizdžio formavimas apima vidinius žmogiškųjų išteklių veiksmus bei vidinius ir išorinius komunikacijos veiksmus. Darbdavio įvaizdžio formavimas, remiantis ilgalaikiu planu, didina darbuotojų įsitraukimą, potencialių darbuotojų susid...