Investavimas

„Sausio“ efektas Mėnuo, kuris pasižymi kainų augimu, nes investuotojai gruodį parduoda nepelningas akcijas, siekdami sukurti kuo didesnį neapmokestinamąjį pelną.
AAA Aukščiausią saugumo ir patikimumo lygį rodantis kredito reitingas .
Abipusė kryžminė kapitalo dalių nuosavybė Įstaigos turimos nuosavų lėšų priemonės arba finansų sektoriaus subjektų išleistos kitos kapitalo priemonės, kai tie subjektai taip pat turi tos įstaigos išleistų nuosavų lėšų priemonių.
Absoliučioji rizikos vertė Kolektyvinio investavimo subjekto rizikos vertė, ribojama tam tikru procentiniu grynųjų aktyvų vertės dydžiu.
Adaptyvieji lūkesčiai Rinkos procesų ar ekonominių rodiklių lūkesčiai, grindžiami tik praeities informacija (ekonominių rodiklių kitimu, prognozių pasitvirtinimu ir pan.).
Adaptyviųjų lūkesčių teorija Lūkesčių vertinimo teorija, grindžiama prielaida, kad rinkos dalyviai, numatydami rinkos procesus ir ekonominius rodiklius, remiasi tik praeities informacija (ekonominių rodiklių kitimu praeityje, praėjusio laikotarpio prognozių pasitvirtinimu ir pan.).
Administratorius Pinigų finansų įstaiga, kuri tvarko paskolas, dėl kurių buvo sudaryti pakeitimo vertybiniais popieriais sandoriai, arba kitaip perleistas paskolas, t. y. renka iš skolininkų pagrindinę sumą ir palūkanas.
Agentas Tarpininkas, veikiantis atstovaujamojo vardu ir dėl jo interesų.
Akcija Būti akcijų savininku reiškia valdyti bendrovės kapitalo dalį. Akcinė bendrovė yra visų jos akcininkų nuosavybė. Akcinės bendrovės savininkais gali būti įvairios institucijos, organizacijos, įmonės ar privatūs asmenys.
Akcijos kainos ir pelno santykis, P/E Tai akcijos rinkos kaina, padalyta iš pelno, tenkančio vienai akcijai. Vienas populiariausių pasaulyje akcijų brangumo matavimo matų. Paprastai laikoma, kad akcijos pigios, jei šis rodiklis sudaro mažiau nei 10, brangios, kai jis daugiau nei 20.