Projektų vadyba

8 ir 80 valandų taisyklė Apytikrė taisyklė, aiškinanti, kaip išskaidyti projekto užduotis į mažesnius darbų paketus. Jei darbų paketui galima skirti nuo 8 iki 80 valandų, toliau jo skaidyti nebereikia.
Atskaitos linija Tam tikra riba. Ataskaitos linija yra naudojama palyginti vykdomo projekto išlaidas, laiko ir reikalavimų efektyvumą su planuotomis išlaidomis, laiku ir reikalavimais.
Darbų išskaidymo schema Grafinė visų darbų, kuriuos reikia atlikti vykdant projektą, išraiška. Ji pildoma iš viršaus į apačią ir čia nurodomos visos užduotys, kurias reikia atlikti vykdant projektą.
Defektas Įtakos turintis įvykis, trūkumas arba stygius, kurį pajunta galutinis vartotojas. Jei vartodamas sukurtą produktą vartotojas susiduria su nenumatytomis problemomis, tai vadinama defektu.
Geležinis trikampis Tai metafora, reiškianti kelių kintamųjų, kurie veikia kartu ir konkuruoja tarpusavyje kuriant projektą, tarpusavio ryšį. Kadaise geležinį trikampį sudarė trys svarbiausi elementai: kaina, laikas ir kokybė, bet dabar jis įgijo daugybę skirtingų formų. Iš pradžių geležinis trikampis buvo naudojamas k...
Grupinis mąstymas Reiškinys, verčiantis vieną asmenį arba grupės mažumą nepasisakyti arba nesidalinti turima informacija su grupės dauguma iš baimės ar apatijos.
Kritinis kelias Ilgiausias kelias tinklo diagramoje, ženklinantis trumpiausią laiką, per kurį projektas gali būti įvykdytas. Jei užduotis yra kritiniame kelyje, bet koks terminų pakeitimas (baigimas anksčiau ar vėliau) turės įtakos viso projekto baigimui.
Laisvai samdomas darbuotojas Specialistas, samdomas įmonės ir dirbantis laikinam projektui, konkrečiai užduočiai ar aiškiam vienkartiniam tikslui pasiekti. Laisvai samdomas darbuotojas dirba ne pagal darbo, o pagal autorinę sutartį, verslo liudijimo pagrindu arba turėdamas individualios veiklos pažymą.
Pasyvus sutikimas Prielaida dėl atsakymo ar sutikimo, daroma remiantis vienpuse komunikacija.
Plano įvykdymo indeksas Statistinis projekto plano įvykdymo įvertinimas, siekiant nustatyti, ar projektas atsilieka nuo plano, ar vykdomas greičiau nei numatyta. Įvertinus plano vykdymą gaunamas skaičius, pavyzdžiui 1,3 arba 0,3. Šis indeksas interpretuojamas taip: bet kuris skaičius, mažesnis nei 1,0, rodo atsilikimą nuo ...