Finansai ir apskaita

Abipusė kryžminė kapitalo dalių nuosavybė Įstaigos turimos nuosavų lėšų priemonės arba finansų sektoriaus subjektų išleistos kitos kapitalo priemonės, kai tie subjektai taip pat turi tos įstaigos išleistų nuosavų lėšų priemonių.
Absoliutaus likvidumo koeficientas Absoliutaus likvidumo koeficientas apskaičiuojamas, kaip įmonės grynųjų pinigų ir jų ekvivalentų santykis su trumpalaikiais įsipareigojimais. Kuo šis rodiklis didesnis, tuo įmonė finansiškai atsparesnė trumpuoju laikotarpiu.
Absoliutus likvidumo koeficientas Absoliutus likvidumo koeficientas parodo įmonės sugebėjimą piniginėmis ar joms prilyginamomis lėšomis padengti trumpalaikius įsipareigojimus, faktiškai - kaip įmonė šiuo metu galėtų padengti visus trumpalaikius įsipareigojimus.
Akceptavimas 1) vekselio priėmimas apmokėti;
Akcijos balansinė vertė Akcijos balansinė vertė atspindi teorinę paprastosios akcijos vertę, kuri būtų gaunama įmonei pardavus turtą balansine verte ir padengus savo įsipareigojimus.
Akcijos kainos ir buhalterinės vertės santykis Akcijos kainos ir buhalterinės vertės santykis parodo, kiek įmonės akcijos kainuoja lyginant su buhalterine (balansine) verte.
Akcijos kainos ir pelno santykis Akcijos kainos ir pelno santykis – tai santykinis rinkos rodiklis, kuris parodo, kiek įmonės akcijos kainuoja lyginant su jos grynuoju pelnu. Rodiklis suteikia informaciją, ar įmonė yra brangi lyginant su jos uždirbamu pelnu. Kuo rodiklis žemesnis, tuo investicijos į tokias akcijas yra patrauklesnės...
Akcijos rinkos kaina Tai kaina, kurią rinkoje investuotojas moka už vieną akciją.
Akcinės bendrovės obligacija, obligacijos sertifikatas Bendrovės išleistas skolos vertybinis popierius, garantuojamas bendru įmonės mokumu ir kreditingumu, t. y. gebėjimu laiku įvykdyti įsipareigojimus, paprastai neužtikrinamas specifiniu užstatu, tokiu kaip hipoteka.
Akcininkas Įmonės akcijų įsigijęs fizinis ir juridinis asmuo, turintis visas akcijų suteikiamas teises.