Dienos terminas

Sumų draudimas

Draudimo sutarčių rūšis, kuriomis draudikas įsipareigoja įvykus draudžiamajam įvykiui išmokėti draudimo išmoką, lygią draudimo sumai ar jos daliai, t. y. draudimo išmoka nepriklauso nuo patirto nuostolio dydžio, o yra apibrėžiama iš anksto nustatyta pinigų suma. Sumų draudimo sutartys gali būti gyvybės draudimo sutartys ir sveikatos draudimo sutartys.

Šaltinis: UADBB „Balto Link“