Dienos terminas

Derinimas

Gali reikšti skirtingų šalių įstatymų derinimą, labai dažnai siekiant pašalinti nacionalines kliūtis laisvam darbuotojų, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimui. Kitaip tariant, derinimu užtikrinama, kad visais klausimais, už kuriuos ES atsakinga, atskirų ES šalių įstatymai visų valstybių narių piliečiams numatytų panašius įpareigojimus ir kad kiekvienoje šalyje būtų įvesti minimalūs reikalavimai.

Derinimas reiškia ir valstybių narių techninių taisyklių koordinavimą siekiant, kad produktais būtų laisvai prekiaujama ir paslaugos būtų laisvai teikiamos visoje ES. Derinimas, priešingai negu teigiama plačiai paplitusiuose mituose, nėra beprasmiškas siekimas standartizuoti viską – nuo agurko formos iki morkų spalvos. Neretai tai tiesiog reiškia, kad ES valstybės pripažįsta viena kitos saugos taisykles.

Žr. mokesčių derinimas .