Dienos terminas

Kompensavimas /atstatymas

Pinigų sumos, kurias gauna draudikas sureguliavus nuostolius, turinčios sumažinti jo patirtus nuostolius. Paprastai tai sumos, gaunamos iš kreditorių subrogacijos, gelbėjimo išlaidų ar perdraudikų kompensacijų.