Verslas

Ab invito [Lot.] prievarta, privalomai.
Abipusiškai naudinga padėtis Susitarimas, sandoris, procesas ar reiškinys, kurio buvimas ar vykdymas yra naudingas jame dalyvaujančioms ar su juo susijusioms šalims.
Akcinė bendrovė Ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo – įmonė, kurios kapitalas padalytas į dalis – akcijas.
Alter ego Lotyniškai - "kitas aš".
Altruizmas Nesavanaudiškas rūpinimasis kitų gerove. Altruizmo idėja grindžiama pelno nesiekiančių nevyriausybinių organizacijų veikla; savanoriškas neatlyginamas darbas, labdara ir parama.
Antpelnis Pelnas, didesnis nei reikalingas įmonės veiklos tęstinumui užtikrinti, viršijantis vidutinę pelno normą ar kapitalo grąžą ir atsirandantis dėl galimybės taikyti monopolinę kainą. Laisvosios rinkos sąlygomis antpelnis yra laikinas ir neilgai trunkantis reiškinys, nes jis paskatina konkurencijos atsir...
Apyvarta Bendrosios įmonės įplaukos už parduotas prekes ir paslaugas per tam tikrą laikotarpį, ketvirtį ar metus. Tai yra parduotų prekių ar paslaugų ir jų kainos sandauga.
Apyvartinis kapitalas Finansiniai ištekliai, reikalingi vienam gamybos ciklui įvykti, visiškai sunaudojami to ciklo metu, žaliavų įsigijimo, darbo užmokesčio ir kitos lėšos, reikalingos produkcijos partijai pagaminti. Dar vadinama apyvartinėmis lėšomis.
Apmokėtasis kapitalas Įstatinio kapitalo dalis, už kurią jau yra sumokėta. Apmokėtasis kapitalas nuo įstatinio kapitalo skiriasi tuo, kad pasirašytoms akcijoms taikomos įvairios dalinio apmokėjimo formos. Žr. įstatinis kapitalas.
Atsipirkimo laikotarpis Metais išreikštas laikas, per kurį sugrįžta investuotos lėšos, apskaičiuojamas kaip investuotų lėšų sumos ir metinių piniginių įplaukų santykis. Atsipirkimo laikotarpio rodiklis neįvertina projekto pelningumo ir piniginio vieneto vertės pokyčio.