Statyba

Abiotinis Ne biologinės kilmės, kilęs iš negyvosios medžiagos.
Akytosios terpės drėgmės pralaidumo koeficientas Akytosios terpės pralaidumo skysčiui laipsnis.
Akustinės savybės Pastato geba sustiprinti arba sumažinti oru iš išorės į vidų ir iš vidaus į išorę sklindantį triukšmą arba per grindis, sienas ir lubas sklindantį smūgio triukšmą (European Economic and Social Committee).
Anglies skaičiuoklė Projektuotojo arba inžinieriaus naudojama metodika projekto poveikiui klimato kaitai arba anglies pėdsakui įvertinti.
Apgyvendinimo tankumas Būsto statybos apimties tam tikroje teritorijoje matas, paprastai išreiškiamas vienam hektarui tenkančių būstų skaičiumi.
Aplinkai tenkanti našta Statybos produkto ar projekto daromas bendras poveikis aplinkai.
Aplinkosauginė deklaracija Vienas trijų deklaracijų tipų:
Aplinkosauginė gaminio deklaracija Informavimo apie gaminio ar sistemos aplinkosauginį veiksmingumą priemonė.
Apsauga nuo radono Pastato projekte numatyta apsauga nuo natūraliai susidarančių radioaktyvių dujų, radono, prasiskverbimo į gyvenamąsias pastato patalpas.
Atliekų šalinimo sąnaudos Pasibaigus gamybos procesui likusių atliekų ar kitų nereikalingų medžiagų šalinimo arba atsikratymo jomis sąnaudos.