Ekonomika

"Naudotojas moka" principas Apmokestinimo principas, teigiantis, kad mokesčio dydis turi atitikti mokesčio mokėtojo gaunamos paslaugos vertę. Vadovaujantis šiuo principu nustatomas rinkliavų dydis.
„Briuselis nusprendė...“ Žiniasklaidoje žodis „Briuselis“ dažnai vartojamas turint omenyje ES institucijas, kurių dauguma yra Briuselyje. ES teisės aktų projektus siūlo Europos Komisija, o juos svarsto, keičia ir galiausiai sprendžia, ar priimti, ES Taryba (visų valstybių narių vyriausybių ministrai) ir Europos Parlamentas ...
„Eurobarometras“ Tai 1973 m. įkurta Komisijos tarnyba, tirianti ir analizuojanti viešosios nuomonės tendencijas visose valstybėse narėse bei šalyse kandidatėse. Žinodama plačiosios visuomenės požiūrį Europos Komisija gali geriau rengti teisės aktų pasiūlymus, priimti sprendimus ir vertinti savo darbą. „Eurobarometra...
A posteriori [lot.] iš paskesnio; remiantis patyrimu. Aposteriorinis teiginys pateikiamas kaip patyrimu pagrįsta išvada. Aposterioriniai teiginiai dažni istoricizmo ekonomikos atstovų darbuose, tačiau ne tik. Aposterioriniais teiginiais dažnai grindžiamos apriorinės prielaidos.
A priori Lotyniškai- "nuo pat pradžių". Nepriklausantis nuo patyrimo išankstinis teiginys.
AAA Aukščiausią saugumo ir patikimumo lygį rodantis kredito reitingas .
Abdukcija Loginis pažinimo būdas, samprotavimas, kai, remiantis turimomis žiniomis, faktais ar teorijomis, sukuriama nauja hipotezė. Tai ne dedukcinis, bet ir ne indukcinis pažinimo metodas. Jį apie 1865 m. pirmasis apibūdino Charlesas Sandersas Pierce’as (1839–1914).
Abejingumo kreivė Vartotojo pirmenybes rodanti diagrama, į kreivę sujungianti vartotojo pasirenkamus dviejų prekių derinius, teikiančius jam vienodą naudingumą.
Abipusė kryžminė kapitalo dalių nuosavybė Įstaigos turimos nuosavų lėšų priemonės arba finansų sektoriaus subjektų išleistos kitos kapitalo priemonės, kai tie subjektai taip pat turi tos įstaigos išleistų nuosavų lėšų priemonių.
Absoliučioji kaina Absoliučia pinigų suma išreikšta kaina.