Draudimas

„Lloyd‘o“ agentūros sistema Tarptautinis tinklas „Lloyd‘o“ paskirtų žmonių, padedančių, teikiančių informaciją ir tam tikras paslaugas draudimo agentams (angl. underwriters), jei jie to reikalauja.
„Lloyd‘o“ arbitražas Procedūra, arbitražo būdu reguliuojanti ginčą tarp šalių „Lloyd‘o“ bendruomenėje.
„Lloyd‘o“ komitetas Iki 1982 m. „Lloyd‘o“ akto valdančioji „Lloyd‘o“ struktūra. Dabar tai komitetas, kuris „Lloyd‘o“ tarybos (angl. Council of Lloyd‘s) vadovaujamas administruoja kasdieninę „Lloyd‘o“ veiklą ir tvarko savo narių registrą.
„Lloyd‘o“ partneriai Individualūs asmenys, ne draudikai, priimti į „Lloyd‘o“ draudimo agentų rūmus (angl. Lloyd‘s Underwriting Room) verslo tikslais, pvz., apskaitininkai arba teisininkai.
„Lloyd‘o“ sertifikatai „Lloyd‘o“ komiteto išleidžiami draudimo sertifikatai. Jie palengvina pretenzijų išmokas užsienyje.
„Lloyd‘o“ taryba Nuo 1982 m. valdančioji „Lloyd‘o“ institucija. Tam tikrus tarybos narius išrenka vardiniai „Lloyd‘o“ nariai (angl. Lloyd‘s names). Jie sudaro „Lloyd‘o“ komitetą (↑) ir „Lloyd‘o“ korporaciją, kuri susideda iš trijų grupių narių: dviejų tipų individualių narių-anderaiterių ir korporatyvinių narių:
„Lutine“ laivo varpas Varpas iš laivo „Lutine“, gabenusio 1 400 000 svarų sterlingų vertės aukso krovinį ir sudužusio 1799 metais. Šis varpas kabo „Lloyd‘o“ biure. Tradiciškai varpas yra mušamas norint pranešti svarbią žiną – vieną kartą, jei žinia yra gera, ir du kartus, jei žinia yra bloga. Šiais laikas varpas yra naud...
Abandonas Atsisakymas, likusios apdraustos nuosavybės ir visų teisių į ją perleidimas draudikui, jei apdraustas turtas buvo visiškai prarastas, siekiant gauti visą draudimo sumą.
Abėcėliniai brokeriai JAV pagrindiniai brokeriai, gerai žinomi plačiam specialistų būriui pagal jų santrumpą (abreviatūrą).
Absoliutus neto 1) Jūriniame draudime dažnai vartojamas terminas, pabrėžiantis, kad iš draudimo premijos buvo atimtos visos nuolaidos, be išimčių.