Ž

Žaliasis stogas Pastato stogas, kurio dalį ar visą plotą dengia augalai, pasodinti į dirvožemį, po kuriuo yra vandeniui nepralaidi plėvelė.
Žalinga konkurencija Tarptautinė konkurencija mokesčių srityje, kai šalis nerezidentams taiko palankesnes apmokestinimo taisykles ir mokesčių lengvatas, itin mažus pajamų mokesčius arba apskritai atleidžia juos nuo tam tikrų mokesčių ir šalis nesikeičia su kitomis valstybėmis informacija apie nerezidentų sumokėtus mokes...
Žalingo sveikatai pastato sindromas Įvairiais simptomais pasireiškiantis negalavimas, kuriuo laikinai skundžiasi pastate esantys žmonės, tačiau kuris susilpnėja arba išnyksta jiems išėjus iš pastato.
Žalioji energija Energija, gaminama iš atsinaujinančių ir ekologiškų žaliavų,
Žalioji juosta Miestą juosianti žemės zona, kurioje statybos yra draudžiamos.
Žalioji kortelė Tarptautinis transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės (TPVCA) draudimo liudijimas, suteikiantis draudimo apsaugą žaliosios kortelės sistemai priklausančiose valstybėse. Žaliąją kortelę išduoda transporto priemonės registracijos valstybės draudimo bendrovė, vykdantis TPVCAPD veiklą ir esantis nacionalinio draudikų biuro nariu.
Žalioji rinka Dėl informacijos asimetrijos atsirandančios neefektyvios rinkos, kurioms būdingas vartotojų ir investuotojų negebėjimas atskirti geros kokybės produktų nuo blogos kokybės produktų. Reguliavimo šalininkai, pateikdami Enrono pavyzdį, teigia, kad valstybinis reguliavimas gali padėti spręsti žaliųjų rin...
Žemė Vienas iš gamybos veiksnių, gamtos išteklius. Žemės kiekis yra ribotas, tačiau žmonės įvairiais būdais gali didinti jos derlingumą, t. y. našumą – tręšti žemę, kurti genetiškai modifikuotus produktus ir pan. Ribinėmis žemėmis vadinamos tokios žemės, kurias apsimokėtų dirbti ir naudoti tam tikroms gė...
Žemės mokestis Mokestis, kurį į valstybės ar savivaldybių biudžetus moka privačios žemės savininkai. Žemės mokestis apskaičiuojamas nuo žemės vertės, o jo tarifas dažniausiai siekia 1–3 procentus. Lietuvoje metinis žemės mokesčio tarifas – 1,5 procento žemės vertės. Žemės mokestis priskiriamas nekilnojamojo turto ...
Žemės našumas Žemės ūkio naudmenų dirvožemio gebėjimas išauginti augalų derlių.