K

Kabelinė televizija Televizija, kurios programos transliuojamos ne radijo bangomis, o kabeliu.
Kaimynystės politika Europos kaimynystės politikos Deutsch English Français (EKP) atsiradimas susijęs su 2004 m. ES plėtra. Šia politika siekiama išvengti naujos padidėjusios ES ir kaimyninių šalių atskirties ir visiems užtikrinti didesnį stabilumą, saugumą bei gerovę. Kaimynystės politika grindžiama bendromis vertybėmi...
Kaimo bendruomenė Kaimo teritorijoje gyvenantys žmonės, susieti bendrais viešaisiais poreikiais ir interesais.
Kaimo plėtra Kaimo vietovių gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, kaimo ūkinės ir socialinės struktūros, taip pat bendruomeninių ryšių tobulinimas siekiant užtikrinti ekonominę ir socialinę sanglaudą, saugoti ir kurti darbo vietas kaimo vietovėse, saugoti ir puoselėti etninę kultūrą, kraštovaizdį bei gamtinę apl...
Kaina Prekės ar paslaugos piniginis įvertinimas. Produkto kainą rinkoje lemia prekės pasiūla ir paklausa, tokia kaina dar vadinama rinkos kaina. Rinkos kaina yra pagrindinis informacijos tarp vartotojų ir gamintojų perdavėjas, lemiantis, kokiems produktams ir kokiomis apimtimis bus naudojami ekonominiai i...
Kaina tūkstančiui Reklamos kaina tūkstančiui žmonių pasiekti.
Kainodara Įmonės produkcijos – prekių, paslaugų – kainų nustatymas atsižvelgiant į rinkos kainas, konkurentų veiksmus, rinkos monopolizavimo laipsnį, veiklos sąnaudas.
Kainos indeksas Kainos indekse dividendai nėra įvertinami (nėra atimami).
Kainos kampanija Pardavimo skatinimo būdas, siūlant mažesnę kainą.
Kainos perskaičiavimas pasikeitus kokybei Procedūra, kai dėl reprezentatyviojo produkto kokybės pasikeitimo ataskaitinio ar bazinio laikotarpio kainos yra keičiamos pagal kokybės pasikeitimą atitinkantį koeficientą arba dydį.