E

EBIT Įmonės veiklos vertinimo rodiklis, lygus įmonės pelnui prieš sumokant palūkanas ir mokesčius.
EBITDA Įmonės veiklos vertinimo rodiklis, lygus įmonės pelnui prieš mokesčius, palūkanų mokėjimą, nusidėvėjimą ir amortizaciją.
Edifact Elektroniniai duomenų mainai, skirti administravimui, prekybai ir transportavimui.
Efektyviosios rinkos konkurencijos teorija Teorija, teigianti, kad konkurencija yra tokia stipri, o informacija finansų rinkose yra lengvai prieinama ir sklinda taip greitai, kad situacijos, kai turtas pervertinamas arba nepakankamai įvertinamas, greitai išnyksta, taigi investuotojai ir analitikai gali įvertinti ilgalaikę vidutinių rinkos dydžių perspektyvą.
Efektyvumas Išteklių panaudojimo veiksmingumas, kai norimas rezultatas pasiekiamas mažiausiomis įmanomomis sąnaudomis arba naudojant turimus išteklius pasiekiamas maksimalus įmanomas rezultatas.
Efektyvus pasiekiamumas Efektyviu dažniu pasiekta auditorijos dalis. Skaičiuojama procentais nuo bendros žiniasklaidos kanalo pasiektos auditorijos.
Efektyvusis dažnis Pamatytų ar išgirstų reklamos pranešimų kiekis, kuris, manoma, kad įtikins adresatą atlikti reklamos užsakovo norimą veiksmą. Žymima „1+“, „3+“, 6+“ ir pan. Skaitoma „Vienas (trys, …) ir daugiau kartų“.
Efektyvusis mokesčio tarifas Mokesčio tarifas, apskaičiuotas kaip visų iš nagrinėjamo mokesčio gautų įplaukų ir visos apmokestinamo objekto vertės (pajamų, pelno, turto vertės) santykis. Taip apskaičiuotas mokesčio tarifas įvertina lengvatų, išimčių daromą įtaką individualiai mokesčių naštai ir suteikia galimybių palyginti skir...
Efektyvusis pasiekimas Auditorijos dalis procentais pasiekta užsibrėžtu efektyviuoju dažniu.
Efektyvusis valiutos kursas, EVK Vienos valiutos kaina, išreikšta kitos šalies valiuta, įvertinant prekių kainų skirtumus lyginamose šalyse. Dar vadinamas realiuoju valiutos kursu.