T

Tabakinis tripsas Tai vienas svarbiausių daržovių kenkėjų. Pažeistų augalų lapai atrodo tarsi nusėti mažomis dėmelėmis ar įgauna sidabrinį atspalvį. Jei tripsai užpuola labai anksti ir jų populiacija yra gana gausi, kenksmingas poveikis augalų augimui gali būti didžiulis. Per metus gali išsivystyti kelios tripsų gene...
Taimšitas Dokumentas, nustatantis laivo pakrovimo trukmės laiką, surašytas laivo pakrovimo ar iškrovimo uoste, pasirašytas laivo kapitono ir frachtuotojo atstovo.
Tantjema Perdraudiko kompensacija draudikui, atskaitoma iš pelno, gauto vykdant draudiko rizikų perdavimo perdraudikui operacijas.
Tapatinimasis Procesas, kai pranešimo gavėjas tapatinasi su jam patraukliais reklamos herojais, nes jie atitinka jo esamas arba siekiamas vertybes, nuostatas ar elgesį.
Taryba Tarybomis vadinamos trys skirtingos Europos institucijos:
Tarifas Vežėjo paskelbti įkainiai, mokesčiai ir su jais susijusios taisyklės.
Tarifinė kvota Nustatytas prekės kiekis, kuris gali būti importuojamas į šalį per tam tikrą laikotarpį taikant mažesnius nei nustatyti arba nulinius muitus. Viršijus nustatytą kvotą, importuojamos prekės apmokestinamos didesniu muito tarifu. Tarifinės kvotos taikomos importuojant tam tikras prekes į Europos Sąjung...
Tarpbankinė rinka Tokia pinigų rinka, kai komerciniai bankai skolinasi vieni iš kitų. Palūkanų normos tarpbankinėje rinkoje vadinamos tarpbankinėmis palūkanomis ir dažnai vartojamos kaip atskaitos taškas nustatyti komercinių bankų rinkos dalyviams teikiamų paskolų palūkanas.
Tarpininkas Prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sandoryje dalyvaujantis trečiasis asmuo, veikiantis savo arba atstovaujamo pirkėjo ar pardavėjo vardu ir savo arba atstovaujamo asmens sąskaita.
Tarpininkų pataisa Perdraudimo sutarties punktas, pagal kurį perdraudėjas prisiima atsakomybę dėl nuostolių, kylančių dėl jo brokerio, tvarkiusio sutartį, nemokumo.