R

Rabatas Amerikos draudimo rinkoje nuolaida, kurią brokeris suteikia draudėjui (iš brokerinio atlyginimo).
Racionalių lūkesčių teorija Ekonomikos teorija, pagrįsta prielaida, kad rinkos dalyviai, nagrinėjami visą įmanomą informaciją, gali gana tiksliai nuspėti ateities įvykius. Pasak šios teorijos, tai įmanoma todėl, kad žmogus savo ateities spėjimus grindžia protu ir visa turima informacija. Tuo ši teorija skiriasi nuo kitų prognozes nagrinėjančių teorijų, kurios arba teigia, kad ateitis yra tik praeities ekstrapoliacija (adaptive expectations), arba kad jos apskritai neįmanoma nuspėti. Šios teorijos teiginiai paneigia Johno M. Keyneso pasiūlytus paklausos reguliavimo būdus, kurie būtų neveiksmingi, nes žmonės juos numatytų ir reaguotų prevenciškai, niekais paversdami visas valdžios pastangas pakeisti žmonių elgesį.
Racionalus [lot. rationalis Protingas] 1) pagrįstas logika. Ekonominė racionalaus individo prezumpcija teigia, kad individas priima sprendimus vadovaudamasis logika;
Ran-off Įsipareigojimas, kuris turi būti įvykdytas pasibaigus draudimo sutarties galiojimui.
Ranga Sutarties forma, kuria viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies užduotį ir perduoti darbo rezultatą užsakovui, įsipareigojančiam darbą priimti ir už jį sumokėti. Ranga taikoma įvairiose srityse, itin dažnai – statybų pramonėje.
Rankpinigiai Sandorį patvirtinanti pinigų suma, kurią privalantis sumokėti sandorio dalyvis perduoda kitai sandorio šaliai, kad įrodytų sutarties buvimą ir užtikrintų jos vykdymą. Rankpinigiai yra privalomos sumokėti sumos dalis. Lietuvoje, jei rankpinigių davėjas sutarties nevykdo, jie atitenka kitai šaliai. Je...
Rapsas Tai medingas bastutinių šeimos augalas. Auginami žieminiai ir vasariniai rapsai. Žieminių rapsų sėklose yra 40-50 %, o vasarinių rapsų – 30-40 % riebalų. Rapsų aliejus naudojamas maistui. Žieminiai rapsai auginami ir pašarui, nes išaugina daug žaliosios masės.
Rapsinės spragės Tai žieminių rapsų kenkėjai, graužiantys rapsų daigus. Lervos gali sunaikinti atskirus augalus. Vabalai rugpjūčio pabaigoje ar rugsėjo mėn. pradžioje graužia skylutes ir kartais gali padaryti daug žalos.
Rapsiniai paslėptastraubliai Tai rapsų kenkėjai, kurių lervos pažeidžia stiebus. Rapsinių paslėptastraublių pažeistų augalų stiebai nenormaliai vystosi, išsikraipo, sulėtėja augimas. Būdingas požymis – stiebai susproginėja, pažeistose vietose supleišėja stiebo audiniai. Žiemoja dirvoje, praėjusio sezono rapsų lauke. Dirvai suši...
Rapsiniai pjūkleliai Tai gelsvai oranžinės spalvos kenkėjai. Lervos minta lapų audiniais, iš pradžių jos išėda nedideles skyles, o per trumpą laiką ir visą lapo minkštimą. Rapsiniai pjūkleliai nėra dažnas žieminių rapsų kenkėjas. Pirmoji generacija išsivysto balandžio mėn., bet žalos nedaro, antroji – rugpjūtį ir atskir...