Z

Zuikiavimas, veltėdžiavimas Naudojimasis kitų asmenų sukurtomis ekonominėmis gėrybėmis neprisidedant prie jų finansavimo ir neatlyginant už naudojimąsi jomis dažniausiai dėl to, kad techniškai neįmanoma apriboti gėrybės teikiamos naudos ir paimti už tai atlygį.
Zuikis, veltėdis Asmuo, neatlyginamai besinaudojantis kitų sukurtomis ekonominėmis gėrybėmis. Žr. zuikiavimas, veltėdžiavimas.