M

Mainai Prekių, paslaugų keitimas į kitas prekes ar paslaugas, įskaitant pinigus. Mainai gali būti nepiniginiai, t. y. natūriniai mainai. Žr. natūriniai mainai.
Mainų lygtis Žr. kiekio lygtis.
Mainų priemonė Prekė, kurią individai įsigyja ne asmeniniam vartojimui ir ne gamybai, o tam, kad vėliau iškeistų į prekes ir paslaugas, kurias pageidauja vartoti arba naudoti gamyboje. Mainų priemonė istoriškai buvo (ir gali būti) tiek prekiniai pinigai (auksas, pipirai, cigaretės), tiek popieriniai pinigai – bank...
Mainų sutarimas Televizijos programų įsigyjimo būdas, kai programa vietiniam televizijos kanalui suteikiama nemokamai arba itin žema kaina su sąlyga, kad bus transliuojama iš anksto televizijos programos rengėjų parduota reklama. Likusį reklamos laiką vietinės televizijos stotys gali parduoti vietiniams reklamos už...
Maisto produktai Pagaminti, apdoroti ar perdirbti augalininkystės, gyvulininkystės, paukštininkystės, žvėrininkystės, bitininkystės ir žuvininkystės produktai bei natūraliai užaugę arba užauginti miško uogos, vaistažolės, grybai, skirti žmonių mitybai ir paruošti žmonėms vartoti.
Maisto ūkis Maisto produktų gamyboje ir jų pateikime vartotojams dalyvaujančių šakų visuma, sudaranti integruotą sistemą. Į ją įeina maistinės paskirties žemės ūkio produktų gamyba, jų perdirbimas ir prekyba bei šias šakas aptarnaujanti sfera. Maisto ūkiui taip pat priskiriamas ir namų maisto ūkis....
Maitvabaliai Tai runkelių kenkėjai, nejautrūs oro sąlygoms. Maitvabaliai apgraužia lapų pakraščius, išgraužia skylutes lapo viduryje arba sugraužia lapus, palikdami tik pagrindines lapų gyslas. Smarkiai pažeisti runkelių daigai gali visiškai sunykti. Žiemoja suaugę maitvabaliai nedirbamuose plotuose, po augalų l...
Maketas Spaudos reklamos sudėtinių dalių (pavadinimų, antraščių, paantraščių, iliustracijų, tekstų, prekės ženklų ir kitų grafinių elementų) išdėstymas.
Makleris Asmuo arba įmonė, prekiaujantys vertybiniais popieriais. Makleris – bendrinis pavadinimas, apibūdinantis tiek savo, tiek kliento sąskaita prekiaujantį asmenį. Lietuvoje dažnai vartojamas terminas „finansų makleris“. Žr. brokeris,
Makroaplinka Nekontroliuojami veiksniai, sudarantys išorinę rinkodaros aplinką, t. y. demografiniai, ekonominiai, technologiniai, gamtos, sociokultūriniai ir valstybės reguliavimo veiksniai.