Š

Šaknų gumbas Tai labai žalinga, plačiai paplitusi liga. Juo sirgti gali įvairūs kultūriniai ir laukiniai bastutiniai augalai. Ant apsikrėtusių augalų šaknų atsiranda įvairaus dydžio išaugų, o šakniaplaukių būna mažai, todėl augalas nepajėgia apsirūpinti vandeniu bei maisto medžiagomis, kurių daug sunaudoja išaug...
Šaknų puvinys Tai dažna Briuselio ir žiedinių kopūstų liga. Sergantys augalai vysta, nyksta. Ligai plisti palankūs drėgni orai, šlapios dirvos. Puvinio dėmės plinta nuo stiebo pagrindo link gūžės.
Šaldiklių draudimas Draudimo sutartis, apdraudžianti visą šaldiklio turinį nuo žalos, kurią gali sukelti savaiminis (netyčinis) temperatūros pasikeitimas.
Šalies rizika Rizika, kylanti dėl neprognozuojamų politinių ar ekonominių tam tikros šalies vyriausybės veiksmų.
Šalis kandidatė Tai šalis, kuri yra pateikusi paraišką stoti į Europos Sąjungą ir kuri oficialiai pripažinta kandidate įstoti į Europos Sąjungą. Šiuo metu yra penkios šalys kandidatės: Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Islandija, Juodkalnija ir Turkija. Šalis kandidatė gali įstoti į ES, jei at...
Šalis pareiškėja Tai pateikusi paraišką stoti į Europos Sąjungą šalis. Kai paraiška oficialiai priimama, ji tampa šalimi kandidate (žr. šalis kandidatė).
Šaltasis karas Ekonominių ir socialinių ryšių su kuria nors šalimi nutraukimas. Žr. embargas.
Šalutinė veikla Nereguliari ekonominė įmonės veikla, iš kurios gaunamos pajamos sudaro nedidelę įmonės pajamų dalį. Laisvų gamybos įmonės lėšų investavimas į vertybinius popierius.
Šalutinis įtikinimo metodas Vienas iš dviejų įtikinimo būdų pagal įsigilinimo tikimybės modelį. Šalutinis įtikinimo metodas taikomas tada, kai vartotojas neturi gebėjimo ar motyvacijos informacijai apdoroti, ir tikėtina, kad jis nepradės detalaus kognityvinio apdorojimo.
Šalutinis produktas Produktas, gaunamas kito – pagrindinio – produkto gamybos proceso metu.