J

Javinis amaras Tai javų (miežių, avižų, kviečių) kenkėjas, smulkus, apie 2 mm ilgio, rudai žalios ar gelsvai žalios, kartais pilkai žalios spalvos vabzdys. Amarai dažniausiai sudaro dideles kolonijas ant javų stiebų ir lapų, juos ištisai padengdami. Dažniau randami augalo apatinėje dalyje. Amarų pakenkti lapai gel...
Javinis lapinis pjūklelis Tai javų kenkėjas, 6-7 mm ilgio, juodas, su geltonomis juostelėmis. Sparnai skaidrūs, su rudomis gyslomis. Lervos gelsvai žalios, su tamsiomis juostelėmis išilgai viso kūno. Turi 10 porų kojų. Javinių lapinių pjūklelių lervos kenkia visiems varpiniams javams – tiek žiemkenčiams, tiek vasarojui. Paže...
Jevonsas, Williamas Stanley 1835–1882 m. Anglų filosofas, ekonomistas, subjektyviosios vertės teorijos pradininkas. Savo veikale The Theory of Political Economy (1871) („Politinės ekonomijos teorija“) jis paneigė tuo metu vyravusią doktriną, kad prekės vertė priklauso nuo jai pagaminti įdėto darbo, ir teigė, kad vertė priklauso nuo subjektyvaus vertinimo.
Jungiamosios grandies metodas Kainų perskaičiavimo metodas, kai pakeičiančio produkto ankstesnio laikotarpio kaina apskaičiuojama remiantis kitų tos pačios grupės produktų arba aukštesnio agregavimo lygmens produktų kainų pokyčiu (subindeksu).
Jungtinė pasirinkimo galimybė Pasirinkimo galimybė draudėjams verslo nutraukimo draudimo srityje (pagal dvigubų atlyginimų pagrindą – Dual Wages basis), leidžianti jiems pasirinkti visą apsaugą nuo nuostolių, kylančių dėl atlyginimų neišmokėjimo (t. y. dėl draudimo išmokos nesumokėjimo) ilgesnį laiką nei pradinis periodas, nurod...
Jungtinės Tautos Valstybių susivienijimas, pagrįstas Jungtinių Tautų Chartijos patvirtintais principais. Oficialiai Jungtinės Tautos buvo įsteigtos 1945 m. spalio 24 d. Pagrindiniai Jungtinių Tautų tikslai yra palaikyti taiką ir saugumą pasaulyje, ginti žmogaus teises, mažinti skurdą, siekti socialinės vienybės ir p...
Jungtinis periodas Pradinis periodas, nurodytas verslo nutraukimo draudimo srityje pagal dvigubų atlyginimų pagrindą
Juodasis karžygys Įmonė ar asmuo, kuris priešišku būdu nori perimti (nupirkti) kitą įmonę.
Juodasis ketvirtadienis 1929 m. spalio 24 d., ketvirtadienis, Didžiosios depresijos JAV pradžia, kai Niujorko biržoje smarkiai krito akcijų kainos.
Juodasis pirmadienis 1987 m. spalio 19 d., kai Dow Jones Industrial Average krito 22,6%. Tai didžiausias akcijų kainų kritimas visoje finansų istorijoje.