L

Labai mažos apimties bendra šilumos ir elektros gamyba Energijos ir šilumos poreikiams patenkinti nedideliuose gyvenamųjų namų, mažų įmonių ir bendruomenių gamybos įrenginiuose vienu metu gaminama šiluma ir elektros energija.
Labai mažos apimties energijos gamyba Nulinio arba nedidelio anglies dioksido kiekio išskyrimo šilumos ir elektros energijos gamyba individualiuose namuose, mažose įmonėse ar bendruomenėse saviems poreikiams patenkinti.
Labai mažos apimties energijos gamybos sistema Nedidelio arba nulinio anglies dioksido kiekio išskyrimo energijos gamyba pastatuose, ant pastatų ar netoli jų.
Labdara Savanoriškas ir neatlyginamas pinigų, turto ar paslaugų teikimas remtinų fizinių asmenų poreikiams tenkinti, sveikatos priežiūrai užtikrinti, padėti likviduoti karo ir gaivalinių nelaimių, gaisrų, ekologinių katastrofų ir epidemijų padarinius. Pagal Lietuvos teisės aktus mokesčių lengvatos taikomos ...
Laboratorinis testas Testas, kuris atliekamas kontroliuojamoje aplinkoje, norint sužinoti pirkėjų reakciją į reklamą.
Lafero kreivė Mokesčio tarifo ir sumokamos mokesčio sumos tarpusavio priklausomybę iliustruojanti kreivė. Didėjant mokesčio tarifui, sumokamų mokesčių suma iš pradžių didėja, pasiekia optimumą ir pradeda mažėti.
Lagas Laiko tarpas tarp veiksmo ir jo rezultato. Priimant ekonomikos sprendimus, atsižvelgiama į tai, kad rezultatų galima sulaukti tik po tam tikro lago.
Laidavimas Fizinio arba juridinio asmens sutikimas prisiimti kito asmens finansinius įsipareigojimus, jei pastarasis jų nevykdytų.
Laiduotojas Fizinis arba juridinis asmuo, prisiimantis atsakomybę už kito asmens finansinius įsipareigojimus tuo atveju, jei šis jų nevykdytų.
Laikinasis draudimo liudijimas JAV vartojamas terminas, apibūdinantis laikiną draudiko ir draudėjo susitarimą dėl nuostolių padengimo. Dažniausiai sudaromas rengiant nestandartinės draudimo sutarties sąlygas.