A

A posteriori [lot.] iš paskesnio; remiantis patyrimu. Aposteriorinis teiginys pateikiamas kaip patyrimu pagrįsta išvada. Aposterioriniai teiginiai dažni istoricizmo ekonomikos atstovų darbuose, tačiau ne tik. Aposterioriniais teiginiais dažnai grindžiamos apriorinės prielaidos.
A priori Lotyniškai- "nuo pat pradžių". Nepriklausantis nuo patyrimo išankstinis teiginys.
AAA Aukščiausią saugumo ir patikimumo lygį rodantis kredito reitingas .
Ab invito [Lot.] prievarta, privalomai.
Abandonas Atsisakymas, likusios apdraustos nuosavybės ir visų teisių į ją perleidimas draudikui, jei apdraustas turtas buvo visiškai prarastas, siekiant gauti visą draudimo sumą.
Abdukcija Loginis pažinimo būdas, samprotavimas, kai, remiantis turimomis žiniomis, faktais ar teorijomis, sukuriama nauja hipotezė. Tai ne dedukcinis, bet ir ne indukcinis pažinimo metodas. Jį apie 1865 m. pirmasis apibūdino Charlesas Sandersas Pierce’as (1839–1914).
Abėcėliniai brokeriai JAV pagrindiniai brokeriai, gerai žinomi plačiam specialistų būriui pagal jų santrumpą (abreviatūrą).
Abejingumo kreivė Vartotojo pirmenybes rodanti diagrama, į kreivę sujungianti vartotojo pasirenkamus dviejų prekių derinius, teikiančius jam vienodą naudingumą.
Abiotinis Ne biologinės kilmės, kilęs iš negyvosios medžiagos.
Abipusė kryžminė kapitalo dalių nuosavybė Įstaigos turimos nuosavų lėšų priemonės arba finansų sektoriaus subjektų išleistos kitos kapitalo priemonės, kai tie subjektai taip pat turi tos įstaigos išleistų nuosavų lėšų priemonių.