F

Faktinė infliacija Įgaliotos institucijos oficialiai paskelbtas infliacijos rodiklis.
Faktoringas Prekinio kredito forma, kai kredito įstaiga suteikia paskolą prekių pardavėjui, kartu perimdama teisę reikalauti iš pirkėjo sumokėti už prekes. Tai prekybos skolų įsigijimas.
Faktūra Dokumentas (sąskaita), įrodantis prekybos sandorį.
FAS Apmokėta iki laivo. Pardavėjas prekes pristato iki pirkėjo nurodyto laivo uoste ir sutvarko eksporto formalumus. Pirkėjas rūpinasi prekių pakrovimu, importo procedūromis, draudimu.
FCA Prekės pristatymas pirkėjo ekspeditoriui į paskirtą vietą. Pardavėjas pristato prekes į vežėjo nurodytą vietą ir tvarko eksporto formalumus. Tolesniu prekių gabenimu, draudimu rūpinasi pirkėjas.
Federalinių rezervų sistema JAV centrinis bankas, susidedantis iš 12 regioninių bankų.
Federalizmas Plačiąja prasme – tai bet kuri valdymo sistema, kurioje kelios valstybės sudaro bendrą visumą ir tuo pat metu nepriklausomai tvarko savo vidaus reikalus. Tokios sistemos rėmėjai dažnai vadinami federalistais.
Fiat pinigai Žr. dekretiniai pinigai.
FIFO Pirmas į, pirmas iš – metodas, taikomas tvarkant atsargų apskaitą. Pagal šį metodą sąnaudoms priskiriamos pirmiausia tos žaliavos ir medžiagos, kurios buvo įsigytos anksčiau.
Fiksuoto pajamingumo instrumentai Priemonės, kurios užtikrina pastovią (fiksuotą) grąžą.