P

P1 Pinigų atsarga: centrinio banko išleisti banknotai, monetos ir komercinių bankų lėšos centriniame banke.
P2 Pinigų kiekis, apimantis P1 ir indėlius iki pareikalavimo komerciniuose bankuose.
P3 Pinigų kiekis, apimantis P2 ir kvazipinigus , t. y. terminuotuosius ir taupomuosius indėlius bankuose ir rezidentų indėlius užsienio valiuta. Pinigams P3 priklauso rezidentų indėlia...
Padedantis šeimos narys Asmuo, dirbantis giminaičiui priklausančioje įmonėje (ūkyje), orientuotoje į rinką, ir gyvenantis tame namų ūkyje.
Padengimas Centrinio banko turimų užsienio valiutos ir aukso atsargų santykis su jo išleistų pinigų kiekiu. Esant valiutų valdybos sistemai, padengimo reikalavimas įtvirtinamas teisės aktų ir turi būti ne mažesnis kaip 100 procentų.
Padengimo fondas Įmonės lėšos, skiriamos skolos vertybinių popierių palūkanoms sumokėti ar periodiškai vertybiniams popieriams išpirkti.
Padengtos obligacijos Finansų bendrovės išleisti arba jos visiškai garantuoti skolos vertybiniai popieriai.
Pagal SVKI apskaičiuota infliacija Infliacija, apskaičiuota remiantis suderintu vartotojų kainų indeksu (SVKI), kuris skaičiuojamas vadovaujantis tarp Europos Sąjungos šalių suderinta metodika ir kuris leidžia palyginti bendrojo kainų lygio didėjimą Europos Sąjungos šalyse.
Pagalbinė veikla Įmonės ekonominė veikla, skirta sukurti tinkamas sąlygas vykdyti pagrindinę ir šalutinę veiklas ir atitinkanti šiuos požymius: pagaminti produktai ir paslaugos neparduodami rinkoje, jie nėra įmonės gaminamo produkto ar paslaugos dalis (t. y. neapima komplektuojamųjų detalių, pakuočių, energijos gamy...
Pagalvės mokestis 1) Absoliučia suma išreikštas vieno dydžio mokestis, kurį privalo sumokėti kiekvienas suaugęs gyventojas nepriklausomai nuo jo socialinės padėties. Šis mokestis buvo populiarus iki XIX a., šiuo metu nebetaikomas. JAV pagalvės mokestis buvo siejamas su balsavimo teise. Kiekvienas, norintis balsuoti, prieš rinkimus privalėdavo sumokėti pagalvės mokestį. Apmokestinimo teorijoje šis mokestis yra mokesčio efektyvumo ir neutralumo etalonas, nes jis neiškraipo žmogaus elgsenos: pagalvės mokesčiu apmokestinamas asmuo nieko negali pakeisti, kad išvengtų šio mokesčio.