I

IBAN formatas IBAN) – tarptautinis sąskaitos numerio standartas, kuriuo privalo vadovautis Europos Sąjungos šalių bankai.
Idealusis tipas, grynasis tipas, loginė konstrukcija Ekonomikos teorijoje analizuojant vartojama išgryninta teorinė konstrukcija (sąvoka, sąvokų sistema), išskirianti pagrindines ir logiškai neprieštaringas nagrinėjamo reiškinio savybes. Idealiojo tipo sąvoką įvedė vokiečių sociologas Maxas Weberis. Ekonomikos teorijoje verslininkas, vartotojas, gamin...
Idėjos testavimas Tyrimo metodas, leidžiantis nustatyti auditorijos reakciją į reklamą. Naudojama nustatyti, ar reklama tinka vienai ar kitai rinkai, taip pat naudojama atrenkant tinkamus kūrybinius sprendimus.
Idėjų ir tekstų autorius Asmuo, kurio darbas yra kurti reklamos skelbimų ir televizijos reklamų idėjas, taip pat rašyti reklamos tekstus.
Įėjimas į rinką Naujo rinkos dalyvio, t. y. prekės tiekėjo ar paslaugos teikėjo, kūrimosi procedūra.
Įėjimo į rinką kliūtys Sąlygos, dėl kurių naujam rinkos dalyviui sunku pradėti veiklą tam tikroje rinkoje, pvz., dideli reklamos įkainiai, prekybos centrų keliamos sąlygos.
Įgaliojimas Dokumentas, patvirtinantis sutikimą įvykdyti tam tikrą veiksmą ar veiksmus.
Įgaliojimas draudimo tarpininkui Kliento (draudėjo, apdraustojo ar nukentėjusiojo trečiojo asmens) pavedimas draudimo tarpininkui atstovauti kliento interesams santykiuose su draudimo bendrovėmis, sudarant, vykdant draudimo sutartis ir/ar administruojant draudžiamuosius įvykius.
Įgaubtoji mažėjanti funkcija Reakcijos į reklamą ar pardavimą funkcija, pagal kurią augančios reklamos poveikis pardavimo apimčiai įsivaizduojamas kaip laipsniškai mažėjantis.
Įkūnytoji energija Bendras visos energijos, suvartotos pastate ar konstrukcijoje naudojamoms medžiagoms ir produktams pagaminti, kiekis.