Š

Šaknų gumbas Tai labai žalinga, plačiai paplitusi liga. Juo sirgti gali įvairūs kultūriniai ir laukiniai bastutiniai augalai. Ant apsikrėtusių augalų šaknų atsiranda įvairaus dydžio išaugų, o šakniaplaukių būna mažai, todėl augalas nepajėgia apsirūpinti vandeniu bei maisto medžiagomis, kurių daug sunaudoja išaug...
Šaknų puvinys Tai dažna Briuselio ir žiedinių kopūstų liga. Sergantys augalai vysta, nyksta. Ligai plisti palankūs drėgni orai, šlapios dirvos. Puvinio dėmės plinta nuo stiebo pagrindo link gūžės.
Šaldiklių draudimas Draudimo sutartis, apdraudžianti visą šaldiklio turinį nuo žalos, kurią gali sukelti savaiminis (netyčinis) temperatūros pasikeitimas.
Šalies rizika Rizika, kylanti dėl neprognozuojamų politinių ar ekonominių tam tikros šalies vyriausybės veiksmų.
Šalis kandidatė Tai šalis, kuri yra pateikusi paraišką stoti į Europos Sąjungą ir kuri oficialiai pripažinta kandidate įstoti į Europos Sąjungą. Šiuo metu yra penkios šalys kandidatės: Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Islandija, Juodkalnija ir Turkija. Šalis kandidatė gali įstoti į ES, jei at...
Šalis pareiškėja Tai pateikusi paraišką stoti į Europos Sąjungą šalis. Kai paraiška oficialiai priimama, ji tampa šalimi kandidate (žr. šalis kandidatė).
Šaltasis karas Ekonominių ir socialinių ryšių su kuria nors šalimi nutraukimas. Žr. embargas.
Šalutinė veikla Nereguliari ekonominė įmonės veikla, iš kurios gaunamos pajamos sudaro nedidelę įmonės pajamų dalį. Laisvų gamybos įmonės lėšų investavimas į vertybinius popierius.
Šalutinis įtikinimo metodas Vienas iš dviejų įtikinimo būdų pagal įsigilinimo tikimybės modelį. Šalutinis įtikinimo metodas taikomas tada, kai vartotojas neturi gebėjimo ar motyvacijos informacijai apdoroti, ir tikėtina, kad jis nepradės detalaus kognityvinio apdorojimo.
Šalutinis produktas Produktas, gaunamas kito – pagrindinio – produkto gamybos proceso metu.
Šarpo rodiklis Parodo papildomos investavimo grąžos dydį, tenkantį vienam rizikos (standartinio nuokrypio) vienetui. Teigiamas šarpo rodiklis rodo fondo sugebėjimą generuoti didesnę grąžą nei siūlo nerizikingos investicijos. Kai šarpo rodiklis yra aukščiau vieneto – fondo valdytojui pavyko sugeneruoti už prisiimtą...
Šeimininko savininko ir samdinio problema Įmonės valdymo efektyvumo sunkumai, iškylantys tada, kai įmonės valdymas atskiriamas nuo nuosavybės, t. y. kai įmonę valdo ne jos akcininkai, o samdomi darbuotojai. Samdomi valdytojai vadovaujasi kitokia motyvacija nei savininkai ir gana dažnai siekia tikslų, kurie gali būti priešingi akcininkų inte...
Šeimos draudimas Gyvybės draudimo produktas, kai viena gyvybės draudimo sutartimi apdraudžiama kiekvieno šeimos nario gyvybė, o draudimo išmokos dalys paskirstomos draudėjo nuožiūra.
Šeimos pajamų išmokos Kaupiamojo gyvybės draudimo išmokos, traktuojamos kaip priedas prie pagrindinės draudimo
Šeimos pajamų išmokos Kaupiamojo gyvybės draudimo išmokos, traktuojamos kaip priedas prie pagrindinės draudimo sumos, sudarančios išlaikytinių pajamas laikotarpiu tarp apsidraudusiojo mirties ir draudimo sutarties pabaigos.
Šengeno erdvė (Šengeno valstybės) 1985 m. penkios ES valstybės (Belgija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietija) susitarė panaikinti bet kokią po jas keliaujančių asmenų kontrolę. Taip atsirado vidaus sienų neturinti teritorija, kurią imta vadinti Šengeno erdve (Šengenas yra Liuksemburgo miestelis, kuriame buvo pasirašytas šis susitarimas).
Šengeno sutartis Dalies Europos Sąjungos valstybių susitarimas laipsniškai atsisakyti tarpusavio sienų kontrolės, kad būtų įgyvendintas laisvas asmenų judėjimas. Sutartį 1985 m. birželio 14 d. Šengene (Liuksemburge) pasirašė Belgija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Prancūzija ir Vokietijos Federacinė Respublika. Vėliau ...
Šermukšninė kandis Tai obelų kenkėjas, labiausiai išplitęs šiaurinėse šalyse. Lietuvoje šie kenkėjai nėra labai gausiai paplitę. Šermukšninė kandis labiau kenkia vaismedžiams tais metais, kai šermukšniai mažai dera. Vaisių minkštime kenkėjų vikšrai išgraužia vingiuotas landas. Sukirmiję obuoliai yra kartūs, mažesni, a...
Šešėlinė ekonomika Neapskaitoma arba tik iš dalies apskaitoma ūkinė komercinė veikla. Oficialiai neapskaitytos ekonomikos sinonimas. Dažnai vartojamas šnekamojoje kalboje, publicistikoje.
Šiaudinių namų statyba Statybos būdas naudojant šiaudų ryšulius kaip laikančią konstrukciją arba kaip karkaso užpildą.
Šiltadaržinis baltasparnis Tai kenkėjas, dažniausiai pažeidžiantis pomidorus, agurkus, salotas ir dekoratyvinius augalus. Ant pažeistų augalų lapų atsiranda gelsvų dėmių, kurios palaipsniui didėja, lapai gelsta.
Šiltnamio efektas Planetos ar mėnulio paviršiaus įkaitimas dėl atmosferoje esančių dujų, kurios sugeria ir skleidžia infraraudonuosius spindulius.
Šiluminė izoliacija Medžiaga, metodas arba konstrukcija, naudojama šilumos prasiskverbimui iš vienos erdvės į kitą erdvę sumažinti.
Šiluminė masė Medžiagos savybė kaupti šilumą.
Šiluminė varža Komponento gebos apriboti šilumos prasiskverbimą per komponento sluoksnį matas.
Šiluminis komfortas Vidinė būsena, kuriai būdingas pasitenkinimas šilumine aplinka.
Šilumokaitis Įrenginys, skirtas efektyviam šilumos perdavimui iš vienos terpės į kitą.
Šilumos kaupimo pajėgumai Sudėtinių pastato medžiagų geba kaupti šilumą ir tam tikru mastu padidinti temperatūrą; matuojama kWh/K vienetais viso pastato arba Wh/kv.m pastato grindų ploto vieneto šilumos kaupimo pajėgumams apskaičiuoti.
Šilumos regeneravimo sistema Bet kokia tvermės sistema, kai erdvė ar vanduo tam tikru mastu šildomi naudojant aktyviai surenkamą šalutinių produktų šilumos energiją, kuri kitaip būtų išskiriama į aplinką.
Šilumos srautas per parą Dieną ir naktį į pastatą patenkanti ir iš jo išeinanti šiluma.
Šimtakojai Tai kenkėjai, pažeidžiantys pasėtas daržovių sėklas bei kopūstų, agurkų, pupelių, morkų, salotų stiebus ir lapus. Apnikti daigai ir jauni augalai vysta. Tokių augalų stiebelyje būna išgraužtos duobutės.
Šimtaprocentinių rezervų atsargų sistema 1) komercinių bankų sistema, kai bankai privalo sukaupti šimtaprocentinius einamųjų (ne terminuotųjų) sąskaitų rezervus;
Šliaužiančioji infliacija Nedidelis, laipsniškas, tačiau ilgalaikis kainų kilimas, paprastai siekiantis nuo 1 iki 10 procentų per mėnesį.
Šliužai Tai augalų kenkėjai, pažeidžiantys miežių daigus ir išskaptuojantys miežių sėklas. Šliužų problema atsiranda ypač tais atvejais, kai sėjama tiesiai į ražienas ar kai laikomi dirvonai. Ankstyvuose miežių vystymosi tarpsniuose šliužų pažeidimai yra žalingi. Kai mintama suaugusių augalų lapais, pasėlia...
Šlovės efektas Tendencija įvertinti vieną reiškinio (daikto, stimulo) savybę ar aspektą, klaidingai vertinant kitas savybes.')
Šmeižto draudimas Draudimas nuo atsakomybės už šmeižtą spaudoje ar apkalbas. Draudimas dažnai ir plačiai naudojamas knygų bei laikraščių leidėjų, vietinės valdžios ir kitų atstovų. Draudimas paprastai neapima nusikalstamų ir tyčinių šmeižimų.
Šoko terapija Staigios ir greitos pereinamojo iš socializmo į rinkos sistemą laikotarpio reformos. Šoko terapijos ryškiausias padarinys yra nuosmukis, jį netrukus pakeičia spartus augimas, spartesnis, nei reformas vykdant laipsniškai ir lėtai. Šokas gali būti sušvelnintas mažinant mokesčius ir šalinant kliūtis ve...
Šunys Lėtai plečiamas, ir mažą rinkos dalį užimantis verslas, uždirbantis pakankamai, kad gyvuotų, bet pernelyg mažai, kad plėstųsi.
Švedinės muselės Tai kenkėjas, darantis žalą visiems varpiniams javams. Pažeidžia javų daigų centrinio lapelio pamatą. Pagraužtas lapelis pageltonuota ir nudžiūsta. Per metus išsivysto trys švedinių muselių generacijos, iš kurių pavasarinė ir rudeninė gali kenkti kviečių pasėliuose: pavasarinė – vasariniuose, o rude...
Šveistinai rupiniai Tai didžiausią peleningumą turintys ruginiai rupiniai, naudojami juodai rupiai ruginei duonai kepti.
Šviesiakojis agrastinis pjūklelis Tai agrastų ir serbentų kenkėjas. Kenkėjų šviesiai ar melsvai žalios spalvos lervos graužia lapus. Kenkėjams gausiai išplitus, lervos gali per 1–2 savaites nugraužti visus lapus, palikdamos tik lapų gyslas ir lapkočius. Serbentinio uoginio pjūklelio lervos iš vidaus graužia juodųjų serbentų uogų min...
Šviesmargė Tai rapsų liga, kuriai plisti palankios sąlygos susidaro drėgną rudenį ir švelnią žiemą. Baltos dėmės susidaro ant žieminių rapsų lapų, tačiau liga gali pažeisti ir kitas antžemines augalo dalis. Jei liga plinta intensyviai, pažeisti lapai nudžiūsta ir infekcija plinta ant žiedinių pumpurų, jie paru...
Šviesos ir saulės šilumos prieaugio santykis Metodas, naudojamas įvertinti regimosios šviesos perdavimo ir šilumos prieaugio santykį.
Šviesos laidumo koeficientas Per langą į patalpą patekusios saulės šviesos energijos ir krentančios saulės šviesos srauto energijos santykis.
Šviesos lentyna Prie pastato angos pritvirtinta architektūrinė detalė, į lubas atspindinti šviesą, taip sudarydama sąlygas dienos šviesai giliau prasiskverbti į pastato vidų.