Visuotinis akcininkų susirinkimas (angl. General shareholders meeting)

Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:
1. keisti bendrovės įstatus;
2. keisti bendrovės buveinę;
3. rinkti stebėtojų tarybos narius, jeigu stebėtojų taryba nesudaroma, – valdybos narius, o jeigu nesudaroma nei stebėtojų taryba, nei valdyba, – bendrovės vadovą;
4. atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktus valdybą ar jos narius bei bendrovės vadovą;
5. rinkti ir atšaukti atestuotą auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų rinkinio auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;
6. nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;
7. priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarkos aprašą;
8. priimti sprendimą keisti uždarosios akcinės bendrovės akcijų sertifikatus į akcijas;
9. tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
10. priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;
11. priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;
12. tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
13. priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;
14. priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;
15. priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;
16. priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;
17. priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą;
18. priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;
19. priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;
20. priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;
21. priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo;
22. priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą;
23. rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių.


Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:Svarbiausios dienos naujienos trumpai: