O

Obelinė blakutė Tai kenkėjas, kuris pažeidžia obelis, rečiau kitus vaismedžius. Obelinės blakutės lervos iš besiskleidžiančių pumpurų, žiedpumpurių, žiedų ar vaisių užuomazgų, o suaugusios iš lapų siurbia sultis. Labai pažeisti lapeliai nebeauga, susisuka, išblykšta ir nudžiūsta, o žiedpumpuriai, žiedai ir užuomazg...
Obelinė voratinklinė kandis Tai obelų kenkėjas. Jauni vikšrai žiemoja ant obelų šakučių po skydeliais. Obelims peržydėjus, gelsvi vikšrai (nugara eina dvi išilginės juodų taškų eilės) medyje pasidaro iš voratinklio gūžtą. Iš pradžių ji apima vieną, vėliau kelis lapus. Apgraužę lapus vienoje gūžtoje, vikšrai gamina kitą. Šie ke...
Obelinis žiedgraužis Tai kenkėjas, kuris pažeidžia obelų, rečiau kriaušių pumpurus, žiedus. Pumpurais besimaitindami peržiemoję vabalai išgraužia 0,5–1,5 mm skersmens duobutes, kurios paruduoja. Žiedlapiams krentant, pažeisti žiedai nustoja vystytis, neišsiskleidžia, ruduoja ir džiūsta. Vėliau pažeistų žiedų šonuose mat...
Obelų miltligė Tai obelų liga. Miltligę galima pastebėti jau žiemą arba pavasario pradžioje. Pažeisti pumpurai būna ilgesni už sveikus, papurusiais žvyneliais, grublėto matinio paviršiaus. Jie sprogsta vėliau arba visai neišsprogsta. Ryškiausiai liga matyti vaismedžiams sulapojus – jauni ūgliai ir žiedai būna aptr...
Obelų rauplės Tai obelų liga, kai pavasarį arba vasaros pradžioje viršutinėje lapų pusėje atsiranda apvalių, neryškiais kontūrais, juosvai žalių, vėliau paruduojančių aksominių dėmelių. Jos didėja ir tankėja. Lapai dažnai pirma laiko nukrinta. Ant vaisių rauplių dėmelės būna apvalios, iš pradžių pilkšvai rudos, vėliau žalsvai juodos, ryškių kontūrų. Dėmelių vietoje odelė susiraukšlėja ir, vaisiui augant, kartais sutrūkinėja. Anksti apsikrėtę vaisiai būna smulkūs, kartais deformuoti.
Obelų šaknies kaklelio puvinys Tai liga, kuria gali sirgti ne tik obelys, bet ir kriaušės, serbentai, agrastai, braškės. Ant suaugusių obelų žemutinės dalies poskiepio, po žemėmis ties šaknies kakleliu, žievė būna suminkštėjusi, lyg išbrinkusi. Puvinys palaipsniui pereina į medieną ir plečiasi į visas puses. Mediena po žieve būna...
Obelų šaknų gumbas Tai obelų, kriaušių, vyšnių, trešnių, abrikosų, vynuogių ir daugelio kitų augalų liga. Lietuvoje ši liga žalingiausia obelims medelynuose. Ant šaknų ir šaknies kaklelio ima formuotis įvairaus didumo išaugos. Iš pradžių jos šviesios, minkštos, vėliau paruduoja, susiraukšlėja, sumedėja. Užsikrečia per...
Obelų vėžys Tai liga, kuri pažeidžia obelų, kriaušių, liepų, uosių kamienus, šakas. Jaunos šakutės ir ūgliai nudžiūsta. Gali sukelti obuolių puvinį. Serganti žievė parausta, džiūdama įdumba, koncentriškai sutrūkinėja, susidaro pilkšvi kauburėliai su netaisyklingomis kreminės spalvos karputėmis. Ant stambesnių š...
Objektyvi rizika Tikrųjų ir numanomų nuostolių proporcijos svyravimo laipsnio įvertinimas.
Objektyvizmas Ayn Rand (1905–1982) sukurta filosofija ir lig šiol gyvuojantis judėjimas, pripažįstantis objektyvios realybės egzistavimą, aukštinantis žmogaus protą kaip vienintelį pažinimo įrankį, žmogų, kurio vienintelis tikslas yra jis pats ir jo gerovė, ir pasisakantis už laisvąją rinką.
Obligacija Skolos vertybinis popierius, patvirtinantis jo turėtojo teisę gauti iš obligaciją išleidusio asmens nustatytais terminais nominaliąją obligacijos vertę, metines palūkanas ar kitokį ekvivalentą arba kitas turtines teises. Tai – pastoviųjų arba kintamųjų palūkanų vertybinis popierius. Pagrindiniai obligacijos parametrai yra nominalioji vertė (nominalas), išpirkimo kaina (arba jos nustatymo taisyklė, jei ji skiriasi nuo nominalo), apmokėjimo data, atkarpos procentas ir palūkanų mokėjimo terminai.
Obligacija su atkarpa Obligacija, kurios palūkanos nurodomos pridedamose atkarpose. Materialių obligacijų atkarpos nukerpamos suėjus terminui ir pateikiamos sumokėti palūkanas.
Obligacijų fondas Tai fondas, kuris investuoja į skolos vertybinius popierius. Šie fondai prekiauja įmonių, būsto kreditavimo institucijų ir valstybės skolomis.
Obligacijų rinka Rinka, kurioje išleidžiami ilgesnio termino skolos vertybiniai popieriai ir jais prekiaujama.
Obuolinis pjūklelis Tai kenkėjas, kuris pažeidžia obelų vaisių užuomazgas ir vaisius. Gelsvos lervos užuomazgų viduje sėklalizdžio link graužia landas. Pažeistos užuomazgos nubyra, o jeigu nenubyra, auga deformuotos, jų išorėje matyti kaspino formos randai. Obuolinis pjūklelis kenkia kasmet, tačiau masiškai paplinta ti...
Obuolinis vaisėdis Tai kenkėjas, kuris pažeidžia obelų, rečiau kriaušių vaisius. Vaisėdžių vikšrai vaisių viduje graužia landas. Landos gali būti išgraužtos iki sėklalizdžio ir sunaikintos sėklos. Pažeistų vaisių išorėje matyti apvali anga, užkimšta voratinkliais sulipdytų vaisiaus smulkių trupinių. Obuolinis vaisėdis...
Oferta Vienas svarbiausių galiojančios sutarties aspektų, kad viena šalis turi visiškai priimti kitos šalies pasiūlymą ir su juo sutikti. Draudimo sutarties atveju pasiūlymas kartais kyla iš draudėjo pusės, o kai kuriais atvejais – iš draudiko. Perdraudime – tai perdraudėjo, atiduodančio riziką perdraudiku...
Oficialiai neapskaityta ekonomika Šalies ekonomikos dalis, kurios neapskaito oficiali statistika; t. y. šešėlinė ekonomika. Oficialiai neapskaityta ekonomika apima legalias, tačiau nedeklaruotas veiklas ir nelegalias veiklas.
Oficialioji statistika Statistinių duomenų apie ekonominius, socialinius, demografinius, aplinkos reiškinius ir procesus rinkimo, tvarkymo ir statistinės informacijos rengimo, kaupimo ir skelbimo pagal patvirtintą oficialiąją statistikos darbų programą sistema, skirta valstybės valdymui ir visuomenės reikmėms.
Oficialiosios kalbos Nuo 2007 m. sausio 1 d. egzistuoja 23 oficialiosios Europos Sąjungos kalbos: airių, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių.
Oficialiosios statistikos portalas Interneto svetainė, kurioje suteikiama daugiafunkcė prieiga prie oficialiosios statistikos įstaigų rengiamos statistinės informacijos ir teikiamų paslaugų.
Oficialiosios statistikos programa Visuomenės reikmėms ir valstybės valdymui reikalingų statistinių tyrimų, kitų statistikos darbų, Europos Sąjungos teisės aktais, įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais pavedamų vykdyti oficialiosios statistikos įstaigoms, metinis planavimo dokumentas.
Oficialiosios statistikos tvarkymo institucija ar įstaiga Institucija ar įstaiga, kuriai pagal oficialiosios statistikos darbų programą pavesta atlikti statistinius tyrimus ir kitus darbus, būtinus visuomenės reikmėms ir valstybės valdymui.
Oficialus pasiūlymas Įmonės savininkų viešas pasiūlymas nupirkti akcijas iš kitų atvirosios bendrovės akcininkų tam tikrą laiką galiojančiomis nurodytomis sąlygomis. Akcininkams pasiūloma parduoti savo akcijas už pasiūlytą kainą, kuri dažnai būna didesnė už artimiausioje praeityje buvusią rinkos kainą. Tam tikrais teisė...
Oligarchija Valstybės valdymo forma, kai valdžia priklauso nedidelei grupei įtakingų (turtingų) asmenų.
Oligopolija Padėtis rinkoje, kai didžioji tam tikrų prekių ar paslaugų pasiūlos dalis priklauso nedideliam gamintojų skaičiui.
Oligopsonija Padėtis rinkoje, kai didžioji tam tikrų prekių ar paslaugų paklausos dalis priklauso mažam pirkėjų skaičiui.
Ombudsmenas 1) skundų nagrinėjimo institucija;
Optimizavimas Suradimas modelio kintamųjų reikšmių, kurioms esant tikslo funkcija pasiekia maksimalią reikšmę.
Optimizuota statyba Gamybos sistemų, skirtų kiek galima sumažinti medžiagų, laiko ir pastangų eikvojimą, kad būtų sukurta didžiausia įmanoma vertė, projektavimo būdas.
Organinės trąšos Tai augalų maisto elementai, kurie yra ne mineraliniuose junginiuose, bet organinėse medžiagose.
Organizacinė kultūra Organizacijai būdinga elgesio normų, vertybių ir bendrų siekių visuma.
Oro reklama Lauko reklamos rūšis, kai reklamos pranešimai demonstruojami danguje, pvz., ant lėktuvų tempiamų plakatų, kaip užrašai danguje ar ant oro balionų. Dar žr. žiniasklaida aplinkoje (angl. ambient media).
Ortodoksinė mokykla Žr. klasikinė ekonomikos mokykla.
Overdraftas Žr. sąskaitos kreditas.